Vitale vakantieparken in het Vechtdal

vrijdag 23 november 2018 08:05

De gemeenten in het Vechtdal en de provincie Overijssel gaan onderzoeken of zij de vitaliteit van een aantal vakantieparken in het Vechtdal kunnen verbeteren.

Het grootste deel van de vakantieparken in het Vechtdal heeft een hoge kwaliteit. Er is echter ook een aantal vakantieparken waar het recreatief gebruik achterblijft of die in economisch opzicht achterblijven. Op deze vakantieparken gaan de Vechtdalgemeenten en de provincie Overijssel aan de slag.

Het Vechtdal is een belangrijke toeristische regio. In de Vechtdalgemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst en Zwolle zijn dan ook veel verblijfsaccommodaties zoals vakantieparken te vinden.

Potentie
Vorig jaar hebben de gemeenten en hun partners een onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector. Uit dit onderzoek blijkt dat het Vechtdal een uitstekende gezonde basis heeft. Het grootste deel van de vakantieparken scoort goed op kwaliteit en toekomstperspectief. Er zijn echter ook vakantieparken die in economische opzicht achterblijven, maar die wel de potentie hebben voor een vitale toekomst.

Daarnaast is er een categorie vakantieparken waar het recreatief gebruik achterblijft. Deze parken worden bijvoorbeeld bewoond door mensen die tijdelijk geen andere huisvesting hebben of er verblijven arbeidsmigranten. De gemeenten en de provincie gaan in het project 'Vitale vakantieparken Vechtdal' gezamenlijk aan de slag met deze vakantieparken.

Onderzoek
De Vechtdalgemeenten willen eerst meer inzicht krijgen in de situatie op de betreffende vakantieparken. De veronderstelling is dat een diverse groep mensen al dan niet permanent verblijft op deze vakantieparken en hier dus geen vakantie viert.

In een representatief onderzoek op een deel van de betreffende vakantieparken brengen de gemeenten in beeld welke verschillende groepen mensen er verblijven en wat hun achtergrond en situatie is. Dit gebeurt in de vorm van een enquĂȘte op in totaal 12 vakantieparken in het Vechtdal. Daarnaast worden verschillende data geanalyseerd.

Praktijkervaring opdoen
Op basis van de verkenning willen de gemeenten stappen zetten en een gezamenlijke aanpak ontwikkelen. De partijen willen op circa vijf vakantieparken in het Vechtdal praktijkervaring opdoen in de vorm van pilots. In de pilots moet duidelijk worden waar uitdagingen liggen en welke oplossingen er zijn.

Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van een vakantiepark en daarmee de vitaliteit. Mogelijk kan ook blijken dat een vakantiepark beter omgevormd kan worden naar een andere functie. De gemeenten in het Vechtdal besluiten gezamenlijk op welke vakantieparken de pilots worden uitgevoerd.

Duurzame oplossingen
Burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen is voorzitter van de stuurgroep van het project 'Vitale vakantieparken Vechtdal'. Hierin zijn de bestuurders van de vijf deelnemende gemeenten en de provincie Overijssel vertegenwoordigd.

Hans Vroomen: "We zien dat het nodig is dat we in actie komen. Vakantieparken trekken bij de gemeenten aan de bel. De situatie is vaak complex en dat vraagt om maatwerk. Zorgvuldigheid staat voorop en we streven naar duurzame oplossingen. Daarom is het zo belangrijk dat we eerst inzicht krijgen in de situatie en ervaring opdoen. Op basis daarvan werken we toe naar aanpak die hout snijdt voor alle partijen."

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.