Ruimhartig beleid voor werken met een arbeidsbeperking

maandag 26 november 2018 16:18

Het college van Hardenberg wil ruimhartig omgaan met mensen die vanwege een arbeidsbeperking geen regulier werk kunnen doen. Dit naar aanleiding van een proef met Nieuw Beschut Werk. De resultaten hiervan zijn positief. Het college stelt de gemeenteraad voor om ook mensen zonder indicatie van het UWV te laten instromen en het aantal deelnemers aan Nieuw Beschut Werk niet te begrenzen.

Nieuw Beschut Werk is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die niet bij een reguliere werkgever aan het werk komen. Dit komt vooral omdat deze mensen intensieve begeleiding nodig hebben.

Het college vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen werken. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om hier ruimhartiger mee om te gaan dan de wet aangeeft.

Proef om ervaring op te doen
Vanaf september 2016 heeft de gemeente Hardenberg in samenwerking met SW-bedrijf (sociale werkvoorziening) Larcom en de gemeente Ommen een succesvolle proef gedaan met Nieuw Beschut Werk.

In de proef is ervaring opgedaan met de mate van begeleiding die nodig is, hoe de beoogde doelgroep het best geselecteerd kan worden en wat de kosten zijn.

Evaluatie proef
Tijdens de proef kwam een aantal belangrijke zaken naar voren die meegenomen worden bij het vervolg van Nieuw Beschut Werk in Hardenberg. Zo was de herkomst van de deelnemers heel verschillend. Ze kwamen uit de sociale werkvoorziening, het praktijkonderwijs en de voormalige regeling 'wajong'. Ook voor de toekomst zijn dit de doelgroepen waaruit deelnemers te selecteren zijn. Deze deelnemers zijn allemaal bij Larcom geplaatst om daar te werken onder begeleiding. Naast werkplekken bij Larcom blijkt ook behoefte aan andere werkplekken zodat meer maatwerk mogelijk is.

De kosten per deelnemer aan Nieuw Beschut Werk vergelijkbaar zijn met die van een uitkering. Ten opzichte van een uitkering is het voordeel van Nieuw Beschut Werk dat men financieel zelfstandig wordt en een bijdrage levert aan onze maatschappij. Het is de bedoeling dat de werknemers in Nieuw Beschut Werk een vaste aanstelling bij Larcom krijgen.

Ruimhartig beleid Nieuw Beschut Werk
Volgens de wet hebben mensen een indicatie van het UWV nodig om Nieuw Beschut Werk te kunnen doen. Daarnaast kan volgens de wet het aantal deelnemers worden beperkt. Het college vindt het echter belangrijk om mensen met een arbeidsbeperking waar mogelijk aan het werk te helpen. Daarom willen het college ruimer dan de wet aangeeft met Nieuw Beschut Werk omgaan.

Alle mensen die kunnen werken en vanwege de noodzakelijke begeleiding niet bij een reguliere werkgever geplaatst kunnen worden, kunnen terecht bij Nieuw Beschut Werk, met of zonder indicatie.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.