Nestkastjes in strijd tegen de eikenprocessierups

dinsdag 06 november 2018 09:24

De gemeente Hardenberg gaat in de strijd tegen eikenprocessierups nestkastjes verstrekken aan inwoners. De actie is bedoeld voor inwoners die eikenbomen in de buurt hebben. De kastjes worden gemaakt door leerlingen van de school PRO Hardenberg.

Afgelopen zomer hebben we veel overlast gehad van de eikenprocessierups. Door de grote hoeveelheid rupsen is er meer kans dat mensen hiermee in aanraking komen. Contact met de haren van de eikenprocessierups kan gezondheidsklachten geven, zoals jeuk, pijnlijke huiduitslag en irritatie aan de ogen of de luchtwegen.

De laatste jaren zien we het aantal rupsen en als gevolg daarvan ook de overlast toenemen. Dit houdt onder meer verband met de verandering van het klimaat en met de afname van de biodiversiteit. Daardoor zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden zijn onder andere koolmezen, maar ook vleermuizen en bepaalde soorten insecten. De gemeente wil de komende jaren meer doen om deze insecten en vogels te laten toenemen. 

Mezen helpen om het aantal eikenprocessierupsen te verminderen 
Koolmezen eten veel rupsen en aangetoond is dat deze ook de nesten met eikenprocessierupsen te lijf gaan. Door het ophangen van nestkastjes in de buurt van eiken kunnen we proberen dat te stimuleren. De kastjes moeten wel op een geschikte plaats worden gehangen. In de omgeving moet water zijn en schuilplekken, waar de vogels heen kunnen vluchten bij dreiging.

Het ophangen van nestkastjes is niet de oplossing van het hele probleem. Het blijft nodig om de overlast ook te bestrijden met  nematoden. Nematoden zijn microscopisch kleine aaltjes die de rupsen opeten. Daarnaast worden op plaatsen waar het risico voor de volksgezondheid groot is de nesten weggezogen. Ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in plaats van strak gemaaide gazons dragen ook bij aan een natuurlijke bestrijding. Insecten die daarop afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, gaan de eikenprocessierupsen ook te lijf.

Aanvragen nestkastje
U kunt tot 31 december 2018 een nestkastje van de gemeente aanvragen via www.hardenberg.nl/nestkastje. De actie geldt zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Er zijn 500 nestkastjes beschikbaar.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.