Evaluatie pilot koopzondagen van start

woensdag 14 november 2018 10:06

De gemeente Hardenberg heeft I&O Research gevraagd om een evaluatie uit te voeren onder alle winkeliers over de pilot van afgelopen zomer en de openstelling van de supermarkten vanaf eind oktober. De uitkomsten worden gebruikt voor het voorstel aan de gemeenteraad over de openstelling op de zondagen in de toekomst. Deze week ontvangen de winkeliers een persoonlijke uitnodigingsbrief voor deelname aan het onderzoek.

In de afgelopen zomer is binnen de gemeente Hardenberg ervaring opgedaan met koopzondagen. Voor de centra van Hardenberg en Dedemsvaart zijn elk drie koopzondagen aangewezen waarop winkels en supermarkten hun deuren mochten openen tussen 13.00-17.00 uur. Vanaf eind oktober 2018 mogen supermarkten in Hardenberg en Dedemsvaart om en om op zondag open. Voor de supermarkten en overige winkels in deze twee centra heeft het college van B&W specifieke koopzondagen in 2018 aangewezen.

De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk om een totaalbeeld te krijgen van ervaringen en standpunten in de gemeente. Daarom heeft de gemeente Hardenberg aan I&O Research gevraagd om een tussentijdse evaluatie uit te voeren onder alle winkeliers. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wil het college van B&W een voorstel doen aan de gemeenteraad over het al dan niet voortzetten van de koopzondagen. De winkelier ontvangen hierover een brief. Medio december wordt het rapport opgeleverd. 

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.