College bezoekt Balkbrug

woensdag 07 november 2018 12:53

In het kader van de maandelijkse werkbezoeken heeft het college vrijdag 2 november een bezoek gebracht aan Balkbrug. Om 9.00 uur werd het college namens Plaatselijk Belang, de Balkbrugse Ondernemers Vereniging (BOV) en de Coalitie Balkbrug welkom geheten door de voorzitter van plaatselijk belang, de heer Ronald Folders.

Als eerste werd een rondleiding verzorgd door de eigenaren van Brouwer Biocentrale. Door de verbranding van houtsnippers wordt energie opgewekt  en stoom geproduceerd. De biocentrale levert stoom aan het nabijgelegen Friesland Campina. Friesland Campina vervangt hierdoor gas door stoom. De elektriciteit die wordt opgewekt wordt geleverd aan het net.

Vervolgens werd door middel van een rondrit door het dorp bij een aantal punten stilgestaan en door Plaatselijk Belang, BOV en Coalitie Balkbrug de aandachtspunten per onderwerp aangegeven. Er werd aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en ontsluiting ten behoeve van Friesland Campina, de werkzaamheden van de focusgroep Dorpsstraat, de woningbehoefte, de scholenbouw en plan Achterveld.

Tot slot werd een bezoek gebracht aan de firma Hof. Hier werd het college door de Coalitie bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de dorpsvisie Balkbrug en aangegeven wat de Coalitie nodig heeft om de plannen en ambities vanuit de dorpsvisie te realiseren. Daarna werd het college rondgeleid door het bedrijf. De firma Hof handelt in pootaardappelen, fourages en verzorgd daarvoor ook deels het transport. Het bedrijf handelt internationaal, ook buiten Europa.

Met een heerlijke lunch, aangeboden door de BOV, werd het collegebezoek afgesloten. Gebiedswethouder Gitta Luiten dankte het Plaatselijk Belang, de BOV en de Coalitie Balkbrug voor het veelzijdige en interessante werkbezoek.

Het volgende werkbezoek vindt plaats op 16 november in Dedemsvaart.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.