Wethouder Bruinsma door ziekte afwezig

dinsdag 30 oktober 2018 08:47

Wethouder Falco Bruinsma is door ziekte voor langere tijd afwezig. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft onderling afspraken gemaakt over tijdelijke waarneming.

Wethouder Falco Bruinsma van de gemeente Hardenberg is sinds enige tijd afwezig door ziekte. Zijn fysieke klachten zijn zodanig dat de verwachting is dat hij op korte termijn niet volledig hersteld is om zijn werkzaamheden te kunnen hervatten.

Om te zorgen voor bestuurlijke continuïteit, heeft het college van B&W onderling afspraken gemaakt over het tijdelijk waarnemen van de onderwerpen waarvoor wethouder Bruinsma bestuurlijk verantwoordelijk is.

Verdeling onderwerpen

  • Burgemeester Peter Snijders neemt voorlopig het onderwerp ‘gemeentelijke dienstverlening’ voor z’n rekening. 
  • Wethouder Martijn Breukelman neemt waar voor de onderwerpen ‘lokale infrastructuur en parkeren’ en ‘gemeentelijke eigendommen’.  
  • De onderwerpen ‘jeugdzaken’ en duurzaamheid/energie/klimaat’ vallen tijdelijk onder verantwoordelijkheid van wethouder Alwin te Rietstap. 
  • Gitta Luiten is waarnemend wethouder voor de onderwerpen ‘milieu & afval’, ‘monumentenbeleid’ en ‘evenementenbeleid’.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.