Subsidieregeling voor versterken winkelcentra

donderdag 04 oktober 2018 14:44

De gemeente Hardenberg stelt jaarlijks 250.000 euro beschikbaar voor het compacter maken en verbeteren van de winkelgebieden in de centra. Ondernemers of pandeigenaren in Hardenberg en Dedemsvaart kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een subsidie voor het verbeteren van de gevel van hun winkelpand, het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied of het veranderen van de bestemming van een pand net buiten het kernwinkelgebied. Voor kleinere kernen met een compact winkelaanbod is budget beschikbaar dat in overleg met plaatselijk belangen en winkeliersverenigingen wordt ingezet.

Samen met ondernemers en pandeigenaren bouwt de gemeente Hardenberg aan compacte en aantrekkelijke winkelgebieden in de grote en kleinere kernen. Hiervoor zijn voor de centra van Hardenberg en Dedemsvaart actieplannen in uitvoering. Als onderdeel van de actieplannen heeft de gemeenteraad vorig jaar een nieuwe detailhandelsstructuurvisie vastgesteld. De visie richt zich op het compacter maken en verbeteren van kernwinkelgebieden. Gebieden waar bijvoorbeeld leegstand is, worden getransformeerd naar andere functies. Om hier concreet uitvoering aan te geven, is een subsidieregeling uitgewerkt.

Stimulering detailhandel
De subsidieregeling ‘Stimulering Detailhandel’ is bedoeld voor ondernemers of pandeigenaren die hun pand of gevel willen opknappen zodat de uitstraling van hun pand verbetert. Ook kan de subsidie gebruikt worden voor begeleiding bij het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied. Jaarlijks is een bedrag van 250.000 euro beschikbaar. Dat bedrag wordt verdeeld over de kernen Hardenberg (90.000 euro), Dedemsvaart (60.000 euro) en de overige kernen (50.000 euro) en een algemeen budget (50.000 euro).

Subsidies voor centra Hardenberg en Dedemsvaart
Pandeigenaren of ondernemers in en rond het kernwinkelgebied in Hardenberg en Dedemsvaart kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor specifieke subsidies. De subsidie bestaat steeds uit een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt.
Voor pandeigenaren is er de plansubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor het opstellen van een gevelverbeteringsplan voor een pand in het kernwinkelgebied of een transformatieplan om de bestemming van een pand buiten het kernwinkelgebied te wijzigen.
Voor het daadwerkelijk verbeteren van de uitstraling van de gevel van een winkelpand is er de gevelverbeteringssubsidie.
De verplaatsingssubsidie levert een bijdrage in de kosten van verplaatsing van een winkel aan de rand van het centrum naar het kernwinkelgebied.
Tenslotte voorziet de regeling in de transformatiesubsidie. Hiermee kunnen pandeigenaren de bestemming van een leegstand winkelpand net buiten het kernwinkelgebied wijzigen zodat het geschikt is voor een andere bestemming dan detailhandel.

Overige kernen
Het budget voor overige kernen met een compact winkelaanbod is bedoeld voor maatwerk in de centra. Hiervoor gaat de gemeente in gesprek met de plaatselijk belangen en winkeliersverenigingen.

De subsidieregeling treedt op 4 oktober in werking. De complete regeling inclusief alle voorwaarden en het aanvraagformulier is vinden op www.hardenberg.nl/subsidiedetailhandel

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.