Tijdelijke camera's voor monitoring verkeerssituatie

donderdag 13 september 2018 11:53

Bij de rotondes aan de Europaweg/Zuidelijke Bruchterweg en de Witte de Withstraat/Noordelijke Bruchterweg worden drie tijdelijke camera's geplaatst. De camera's worden tussen maandag 17 en vrijdag 21 september 2018 gebruikt om de verkeerssituatie te monitoren.

De gemeente Hardenberg en Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland zijn in februari van dit jaar een proef gestart. Met behulp van een Intelligent Transportsysteem (ITS) worden fietsers verleid om een veiligere fietsroute te kiezen.

Met de beelden van de tijdelijke camera’s krijgen de gemeente Hardenberg en het ROV Oost-Nederland inzicht in de wijze waarop het verkeer zich nu op deze plekken gedraagt. Daarmee kan worden bepaald wat het effect is van het Intelligent Transportsysteem. 

Gemaakte beelden
De camera's leggen geen kentekens of snelheid vast. Uitsluitend het algehele verkeersbeeld en tijdstip worden geregistreerd. De gemaakte beelden worden binnen één week na afronding van het onderzoek vernietigd.

Op zaterdag 22 september 2018 worden de camera's weer verwijderd.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.