Vijf beloftes van de gemeente Hardenberg voor ondernemers

woensdag 08 augustus 2018 14:45

Al jaren biedt de gemeente Hardenberg ruimte aan ondernemers. De economie in de gemeente Hardenberg is sterk en groeit. De gemeente heeft nauw contact met ondernemers en probeert ondernemers optimaal te faciliteren.

Samen met de Onderzoeksfabriek en ondernemers is nagedacht over de beloftes die de gemeente doet aan de ondernemers. De gemeente Hardenberg is een ambitieuze gemeente. Met 24.500 banen en meer dan 4.200 bedrijven heeft de gemeente genoeg te bieden. De gemeente wil een omgeving creëren waarin ondernemers een stapje extra kunnen zetten (innoveren/investeren). Uiteraard zijn er zaken waar aan kan worden gewerkt. Gezamenlijk met ondernemers heeft de gemeente vijf beloftes ontwikkeld.

Linkje: vijf beloftes 

Bereikbaarheid: 'De regio Hardenberg timmert aan de weg'

 • Letterlijk: binnenkort worden de wegen verbreed.
 • Figuurlijk: we werken ambitieus aan de toekomst.

Samenwerken: 'Samen de schouders eronder'

 • Samen: ondernemers hebben hier een top ondernemersklimaat, dankzij de samenwerking van Hardenberg in de regio.
 • Samen: gemeente Hardenberg is een zakenpartner voor ondernemers.
 • Schouders eronder: de kracht van gewoon doen.

Innovatie: 'In de regio Hardenberg kun je alles maken'

 • Letterlijk: ondernemers kunnen hier innoveren; ze kunnen hier álles maken.
 • Figuurlijk: ondernemers die hun kop boven het maaiveld uitsteken, worden aangemoedigd in plaats van met argusogen bekeken

Ruimte: 'Hier krijg je de ruimte'

 • Letterlijk: hier is ruimte voor ondernemers op bedrijventerreinen.
 • Letterlijk: ondernemen in een ruimtelijke omgeving.
 • Figuurlijk: ondernemers krijgen vrijheid, hier is veel mogelijk.

Optimaal contact met ondernemers: 'Snelle antwoorden. Duidelijke taal'

 • Letterlijk: ondernemers krijgen snel reactie. Ook als iets niet kan, krijgen ondernemers dat duidelijk en begrijpelijk te horen.
 • Figuurlijk: ondernemers krijgen informatie in hun eigen taal.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.