Warmtenetwerk Hardenberg weer een stap dichterbij

donderdag 05 juli 2018 08:36

De gemeente Hardenberg, Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls en N-TRA hebben de krachten gebundeld om de overgang naar duurzame energie in Hardenberg te versnellen met de aanleg van een open warmtenetwerk. Bij zo’n warmtenetwerk wordt de restwarmte van Wavin Diensten ingezet voor de verwarming van woningen, kantoren en bedrijven. De ontwikkeling van dit open warmtenetwerk is weer een stap dichterbij gekomen nu ook woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal en de Saxenburggroep als partner zijn aangesloten.

Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er voldoende kansen zijn voor de aanleg van een open warmtenetwerk.  De partners gaan nu samen een vervolgonderzoek doen. Dit moet eind 2018 resulteren in een investeringsvoorstel waarbij zaken als de organisatie, haalbaarheid, financiering, engineering en klantaantallen vast moeten staan.

Belangrijke bijdrage duurzaamheidsopgave
Met de uitbreiding van het aantal partners en de gezamenlijke investering in vervolgonderzoek, is weer een belangrijke stap gezet in de realisering van het open warmtenetwerk in Hardenberg. Dit warmtenetwerk kan een erg belangrijke bijdrage gaan leveren in de duurzaamheidsopgave van de gemeente Hardenberg om in 2030 minimaal 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken.
Alle partijen zijn enthousiast om deze uitdaging aan te gaan!

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.