Onttrekkingsverbod voor vijvers in bebouwde kom

vrijdag 06 juli 2018 14:57

Om problemen met de waterkwaliteit in de bebouwde kom te voorkomen, heeft het Waterschap Vechtstromen op basis van de Waterschapswet en de Keur van Waterschap Vechtstromen, besloten om een onttrekkingsverbod in te stellen voor alle vijvers in bebouwde kom.

Bij een periode van droogte wordt vanwege het gebrek aan water onder meer door bedrijven, soms grootschalig, water uit stedelijke vijvers gehaald. Bijvoorbeeld om te sproeien tegen stof, of voor het  gebruik op het land. Dit zorgt voor problemen met de waterkwaliteit van de vijvers in de bebouwde kom.

Warmer water bevat minder zuurstof. Wanneer er dan water wordt onttrokken, is er nog minder zuurstof aanwezig. Bovendien warmt het resterende water in de vijver dan nog sneller op. De onttrekking kan daarmee vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben.

Toezicht
Door middel van het instellen van een onttrekkingsverbod voor alle vijvers in de bebouwde kom wil het Waterschap Vechtstromen dit voorkomen. Daarnaast moeten vissen en andere waterorganismen hierdoor voldoende water beschikbaar hebben.

De medewerkers van het waterschap zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden.

Melden
Ziet u toch dode watervogels of vissen? Dan kunt u dit melden bij het Waterschap Vechtstromen. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Meer informatie over de droogte is te vinden op de website van het Waterschap: www.vechtstromen.nl.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.