Start inzameling gft-afval in buitengebied

maandag 16 april 2018 09:15

Het gft-afval in het buitengebied van de gemeente Hardenberg wordt met ingang van 1 juni 2018 door ROVA apart ingezameld. De container wordt één keer per twee weken geleegd.

Inwoners uit het buitengebied ontvangen per brief van ROVA informatie over de eerste inzameling. Tussen 16 april en 18 mei zet ROVA hiervoor grijze containers met een groen deksel bij de woningen neer. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

De inzameling van gft is tegen nultarief. Met het ophalen van gft-afval in containers vervalt per 1 januari 2019 voor inwoners van het buitengebied de korting van € 18 op het jaartarief van het vastrecht afvalstoffenheffing.

Met vragen over de inzameling kunt u de ROVA bellen op het telefoonnummer 038 427 37 77.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.