Inloopbijeenkomst herinrichting Bastingplein in Bergentheim op 19 april

donderdag 12 april 2018 14:02

Over de herinrichting van het Bastingplein in Bergentheim wordt donderdag 19 april in kerkgebouw De Hoeksteen in Bergentheim een inloopbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst kunt u virtueel door het projectgebied lopen.

De gemeente Hardenberg laat samen met de werkgroep Bastingplein tussen 18.30 en 21.00 uur het concept-inrichtingsplan zien. Naast een ontwerp op papier is het ook mogelijk om via Virtual Reality virtueel door het projectgebied te lopen om te kijken hoe het er uit gaat zien.

Inwoners van Bergentheim worden van harte uitgenodigd om de plannen te bekijken en mee te denken over de inrichting van het plein. Welke stenen moeten er bijvoorbeeld gebruikt worden? En hoe moeten de bankjes en de verlichting er uit gaan zien? Via een enquêteformulier kan worden aangegeven waar de voorkeur naar uitgaat.

Waarom een nieuwe inrichting?
Om een toekomstbestendig en verkeersveilig plein te krijgen en bestaande knelpunten op te lossen, wordt het Bastingplein in Bergentheim opnieuw ingericht. Zodat het plein voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt en aansluit op het omliggende gebied.

De werkgroep Bastingplein en Plaatselijk Belang Bergentheim hebben samen de knelpunten geïnventariseerd en het plan voor het centrum van Bergentheim opgesteld. In dit plan nemen buurthuis Veur Mekaar, de supermarkt, winkels, kerk en de school aan de Dorpsstraat een belangrijke plaats in. De gemeente stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de plannen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.