Veertien woningen op Kloosterterrein in Sibculo

vrijdag 09 maart 2018 09:07

In het gebied naast het voormalige klooster in Sibculo worden 14 nieuwe woningen gebouwd. Het plan voor woningbouw op dit kloosterterrein is uitgewerkt door de Stichting Stuwend Sibculo in samenwerking met een particuliere ontwikkelaar. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf 14 maart 2018 ter inzage.

Uit onderzoek is gebleken dat in Sibculo behoefte is aan nieuwbouw van woningen. Daarom heeft de gemeenteraad in 2016 ingestemd met de bouw van woningen op het terrein nabij het voormalige klooster. Voorwaarde daarbij is dat voor de nieuw te bouwen woningen voorlopige koopcontracten zijn afgesloten.

Kloosterterrein
Het plan voor de nieuwbouw van woningen op het kloosterterrein is door de Stichting Stuwend Sibculo in samenwerking met een particuliere ontwikkelaar uitgewerkt. Het plangebied ligt in het zuidelijke deel van Sibculo en grenst aan het voormalige klooster en woningen aan de Kerkstraat. De woningen zijn bereikbaar via een erftoegangsweg die aansluit op de Kerkstraat.

Veertien woningen rond een plein
Het woningbouwplan bestaat uit in totaal veertien woningen. Het gaat om tien aan elkaar gebouwde woningen aan de noordkant van het kloosterterrein. Deze woningen worden in drie clusters in een ronde opstelling rond een plein gebouwd: twee clusters van drie woningen en één cluster van vier woningen. De grootte van de woningen varieert per cluster. Ook de hoogte en vorm van het dak verschilt per cluster.

Aan de zuidkant van het plangebied is langs de erftoegangsweg ruimte voor vier vrijstaande woningen. De bewoners kunnen voor een gedeelte op eigen terrein parkeren. Aan weerszijden van het plan wordt een ruim aantal parkeerplaatsen aangelegd.

Voorontwerp-bestemmingsplan
De Stichting Stuwend Sibculo heeft voor vrijwel alle woningen een voorlopig koopcontract gesloten. Daarmee is de behoefte aan woningen op het kloosterterrein aangetoond. Het college van B&W vindt het dan ook aanvaardbaar om alle veertien woningen in één keer te bouwen en de ruimtelijke procedure om dit mogelijk te maken op te starten.

Het bestemmingsplan om de bouw van de 14 nieuwe woningen mogelijk te maken is gereed. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 14 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Gemeenteweg
De gemeenteraad heeft in 2016 ook besloten dat 0p de locatie 'Voor de Akkers' aan de Gemeenteweg in Sibculo ruimte is voor maximaal vier nieuwe woningen in de vrije sector. Uit het onderzoek is gebleken dat er op dit moment vrijwel geen vraag is naar vrije kavels op deze plek. Daarom geeft de gemeente Hardenberg op deze plek voorlopig geen kavels uit.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.