Hardenberg gaat als proef praktische ondersteuning thuis bieden

vrijdag 09 maart 2018 09:12

In samenwerking met de zorgorganisaties Ambiq, Carinova, Baalderborg Groep en RIBW start gemeente Hardenberg volgende maand met het proefproject Thuis Support. Door laagdrempelige en tijdelijke praktische ondersteuning thuis te bieden, willen gemeente en zorgorganisaties de zelfredzaamheid van inwoners vergroten.

De pilot bestaat uit het opzetten van een integraal flexibel team van professionals die ondersteuning biedt aan huis. Dit Thuis Support team werkt praktisch naast de Samen Doen teams in de gemeente Hardenberg. Daar waar Samen Doen meer de regie op de maatschappelijke ondersteuning organiseert met de diverse samenwerkingspartners, biedt Thuis Support brede praktische ondersteuning.

Deze ondersteuning is toegankelijk, efficiƫnt en flexibel inzetbaar. Er is geen indicatie en geen beschikking vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) nodig om gebruik te maken van deze voorziening en er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Zonder bureaucratische rompslomp kan het Thuis Support team tijdelijk kordate ondersteuning bieden. Deze richt zich voornamelijk op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. Hierdoor kunnen inwoners zelf weer grip krijgen op het leven van alledag. De praktische ondersteuning wordt per persoon kortdurend ingezet, zodat Thuis Support bij meerdere inwoners tegelijkertijd ingezet kan worden.

"Wij zien in de praktijk dat inwoners soms behoefte hebben aan praktische, laagdrempelige ondersteuning bij zaken die zij op eigen kracht niet meer kunnen doen", vertelt wethouder Douwe Prinsse. "De professionals van Thuis Support bieden dan uitkomst om toegankelijke praktische hulp aan huis te bieden om de eigen kracht van mensen weer te vergroten, zonder dat hiervoor een indicatietraject vanuit de Wmo nodig is." Een greep uit de mogelijkheden van Thuis Support: helpen bij opvoedingsvraagstukken, inwoners met een beperking helpen, administratie op orde brengen, huishoudschema maken en begeleiding bieden bij een afspraak.

Sinds januari 2015 werkt gemeente Hardenberg samen met gecontracteerde aanbieders volgens de nieuwe raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo. In 2018 wil Hardenberg verder inzetten op de doorontwikkeling van de transformatie van de maatschappelijke ondersteuning door meer accent te leggen op preventie en het integraal werken. Met dit proefproject wordt daar nu werk van gemaakt.

De pilot richt zich in eerste instantie op het noordelijke en westelijke deel van de gemeente.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.