Werkgelegenheid in Hardenberg groeit door

donderdag 03 juni 2021 08:05

Het aantal banen in de gemeente Hardenberg is van april 2019 tot september 2020 toegenomen met 750. Daarmee staat de teller op 27.500 arbeidsplaatsen. Dat aantal was nog niet eerder zo hoog. Wethouder Alwin te Rietstap: "Dit is een geweldige prestatie van onze ondernemers. Vooral omdat veel ondernemers door de pandemie in zwaar weer zitten. Toch laat deze banengroei zien dat onze economie veerkrachtig is."

Er kwamen vooral veel banen bij in de zorg (+ 189 banen), zakelijke dienstverlening (+ 131 banen) en in de sector vervoer/opslag (+ 105 banen). Ook de sector cultuur/sport/recreatie deed het goed. Hier groeide het aantal arbeidsplaatsen met 95. Dit komt vooral door de groei van een aantal grote werkgevers.

In de sector handel kwamen er 82 banen bij, vooral bij de handel in bouwmaterialen en interieurartikelen, webwinkels, groothandels in computers/software en winkels die fietsen, sport- en kampeerartikelen verkopen.

In een aantal sectoren verdwenen er juist banen. Zoals in de horeca, industrie en dienstverlening. Dat heeft alles te maken met de gevolgen van de coronacrisis, waardoor sommige bedrijven hebben moeten inkrimpen. Per saldo groeide het totale aantal arbeidsplaatsen in de gemeente Hardenberg van 26.784 in april 2019 naar 27.531 banen in september 2020. Dat is een nieuw record. 

300 nieuwe bedrijven gestart

De groei van het aantal banen komt doordat Hardenbergse bedrijven zijn gegroeid, maar ook door nieuwe vestigingen. Van april 2019 tot september 2020 zijn er ruim 300 bedrijven bijgekomen. De gemeente Hardenberg had in september 2020 5.634 bedrijfsvestigingen. Bij de nieuwe bedrijven zitten 30 webwinkels. Het aantal webwinkels is daarmee gegroeid naar 165 vestigingen. Ook zijn er veel mensen gestart als zelfstandig ondernemer.

Er zijn ook bedrijven die gestopt zijn. Het gaat vooral om kleinere bedrijven en ZZP-ers. Dit komt in een aantal gevallen doordat bedrijven als gevolg van de pandemie het hoofd niet meer boven water konden houden.

'Ondernemers houden onze economie op gang'

Volgens wethouder Alwin te Rietstap is de groei van het aantal banen in de gemeente Hardenberg een flinke opsteker voor de Hardenbergse economie: "De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid lijkt vooralsnog mee te vallen. Dat is vooral een geweldige prestatie van onze ondernemers. Zij hebben een zwaar jaar achter de rug en sommige ondernemers zijn hard geraakt. Toch laten zij in deze lastige tijden ondernemerschap zien. Veel ondernemers hebben hun personeel in dienst kunnen houden. Daar ben ik trots op."

De wethouder realiseert zich goed dat veel ondernemers het moeilijk hebben. "De groei van het aantal banen zegt niets over hoe de ondernemers er financieel voorstaan. We weten dat er veel ondernemers zijn die door de pandemie in zwaar weer zitten. Toch zie ik deze banengroei als een lichtpuntje. Het laat zien dat onze economie veerkrachtig is. En dat onze ondernemers als motor ook in deze tijden onze economie op gang weten te houden en zelfs laten groeien. Dat is goed voor de welvaart van onze inwoners. Bovendien versterkt deze banengroei onze positie in de regio. Want de Hardenbergse bedrijven bieden ook werkgelegenheid aan inwoners uit de regio. Zo neemt onze werkgelegenheidsfunctie voor de regio steeds verder toe."

Investeren in een sterke economie

Ook de gemeente Hardenberg investeert in het versterken van de economie. De economische koers van Hardenberg richt zich op kwantitatieve en kwalitatieve groei. Met economische activiteiten die bijdragen aan de welvaart en het welzijn van inwoners.

De activiteiten richten zich op het behouden en aantrekken van talentvolle werknemers, een wendbare beroepsbevolking en een arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen. Ook richten de activiteiten zich op het vergroten van innovatie en ondernemerschap bij ondernemers en de verbinding tussen ondernemers. Tenslotte draagt de gemeente bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.