Omgevingsvisie Landstad Hardenberg naar de gemeenteraad

donderdag 03 juni 2021 08:08

De omgevingsvisie Landstad Hardenberg is klaar. Het college van B&W biedt de visie met de titel 'Landstad Hardenberg' nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente Hardenberg zich de komende 20 jaar verder gaat ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Wethouder Martijn Breukelman: "Deze omgevingsvisie is het resultaat van heel veel gesprekken met inwoners, belangengroepen, ondernemers en organisaties. Samen hebben we het verhaal van de gemeente Hardenberg geschreven. In ons verhaal staat ook hoe we met elkaar op weg gaan naar 2040. Alles komt nu samen in deze omgevingsvisie die we met trots aan de gemeenteraad aanbieden."

De omgevingsvisie Landstad Hardenberg beschrijft de ontwikkeling van Hardenberg. Hoe de gemeente veranderde van lokaal georiënteerde plattelandsgemeente in de jaren '50 van de vorige eeuw tot krachtig streekcentrum met voorzieningen voor 100.000 inwoners in de regio.

Wethouder Martijn Breukelman: "We zijn op eigen kracht én door samen te werken vooruitgekomen. We hebben flink geïnvesteerd in een sterke economie en goede voorzieningen. Daardoor zijn we een vitale gemeente geworden met economische groei, bruisende centra, prettige woonkernen, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. Die kracht en groei willen we vasthouden en verder uitbouwen. We willen ons ontwikkelen tot Landstad Hardenberg."

Krachtig knooppunt in Noordoost Nederland

Volgens Martijn Breukelman komt in Landstad Hardenberg het beste van twee werelden samen. "De voordelen en voorzieningen van een stad en de charme, rust en ruimte van ons platteland."

Landstad Hardenberg heeft in 2040 meer dan 65.000 inwoners. Dankzij het samenspel tussen stad en platteland is Landstad Hardenberg een krachtig knooppunt in het regionale netwerk van Noordoost Nederland. Met Hardenberg als tweede stad op de Vechtdalas is de streekfunctie verder uitgebouwd. De gemeente is goed bereikbaar en mensen van ver buiten de gemeentegrenzen komen naar Hardenberg voor de vele voorzieningen. De economie is krachtig, duurzaam en concurrerend.

Het vergezicht voor Landstad Hardenberg wordt in de omgevingsvisie uitgewerkt langs vier thema's:

  • Hardenberg in balans: over de manier waarop we omgaan met ons landelijk gebied en de verschillende functies die daar samenkomen.
  • Hardenberg voor elkaar: over de ontwikkelingen in de grotere kernen en het leefbaar houden van de kleinere kernen.
  • Hardenberg knooppunt: over een vitale economie en goede bereikbaarheid van de gemeente.
  • Hardenberg duurzaam: over de manier waarop de gemeente zich op een zo duurzaam mogelijke manier ontwikkelt.

Bij ieder thema zijn opgaven en ambities genoemd.

'Met elkaar aan de slag'

Het ontwerp van de omgevingsvisie lag in het voorjaar ter inzage. In die periode zijn ook digitale bijeenkomsten georganiseerd. Wethouder Martijn Breukelman: "Plaatselijk belangen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en honderden inwoners hebben kritisch met ons meegekeken. Zij gaven onder andere aan dat het belangrijk is om voldoende aandacht te hebben voor de kleinere kernen. Dat hebben we ter harte genomen en in de visie steviger neergezet. Ook kon men een zienswijze indienen. We hebben er maar liefst 21 ontvangen."

"Naast kritische opmerkingen geven de indieners van een zienswijze aan dat onze omgevingsvisie herkenbaar is. We zien ook de wil om samen te werken aan de opgaven en ambities om te komen tot Landstad Hardenberg. Want na vaststelling van de omgevingsvisie begint het pas. Dan moeten we met elkaar aan de slag om de ambities uit de visie waar te maken."

Het college van B&W biedt de omgevingsvisie Landstad Hardenberg nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad bespreekt de omgevingsvisie in de oriënterende ronde van 15 juni en neemt op 6 juli een besluit.

Bekijk de omgevingsvisie online

De omgevingsvisie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. Naast de omgevingsvisie is op de website een animatie te bekijken. In een magazine is de omgevingsvisie samengevat, met verhalen van mensen uit de samenleving die nu al werken op de manier die goed bij Landstad Hardenberg past.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.