Nog eens 2.000 nieuwe woningen voor alle doelgroepen tot en met 2025

donderdag 20 mei 2021 17:05

In de afgelopen drie jaar zijn in de gemeente Hardenberg meer dan 1.000 nieuwe woningen gebouwd. Ook in de komende jaren wil de gemeente woningen blijven bouwen voor alle doelgroepen. "Tot en met 2025 moet de teller op 2.000 nieuwe woningen staan. Door sneller en meer te bouwen zorgen we voor een passende en betaalbare woning voor iedereen", zegt wethouder wonen Martijn Breukelman.

In 2019 heeft de gemeente het programma Wonen gemaakt. Hierin staan de ambities op het gebied van wonen voor de periode tot 2025. Martijn Breukelman: "We willen sneller meer nieuwe woningen bouwen voor alle doelgroepen. En zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden."

De praktische uitwerking staat in de Agenda Wonen met concrete acties en maatregelen. Deze agenda wordt iedere twee jaar bijgesteld. Voor de uitvoering van de acties werkt de gemeente samen met de woningstichting, plaatselijk belangen, ontwikkelaars en zorgaanbieders.

400 nieuwe woningen per jaar

De meeste acties uit de Agenda Wonen voor 2019/2020 zijn uitgevoerd. In de afgelopen jaren is er in vrijwel alle kernen gebouwd. In totaal zijn er zo’n 1.000 woningen bijgebouwd.

Wethouder Martijn Breukelman: "Ook in de eerste maanden van dit jaar is er flink bijgebouwd. Dat betekent dat de teller in de huidige collegeperiode nog verder oploopt. Die nieuwe woningen zijn hard nodig, want wonen in de gemeente Hardenberg in onverminderd populair. Er is veel vraag naar woningen. Daarom gaan we nog sneller bouwen: minimaal 400 woningen per jaar zodat er eind 2025 nog eens 2.000 nieuwe woningen zijn gebouwd."

Van de nieuw gebouwde woningen in 2019 en 2020 waren er ruim 100 bestemd voor de sociale huur. De afspraak met de woningstichting is om tot en met 2025 nog eens 200 huurwoningen bij te bouwen in vrijwel alle kernen in de gemeente Hardenberg. Daarnaast wordt er ook gebouwd voor de vrije verhuur. 

Meer woningen voor starters en senioren

De gemeente wil zich de komende jaren nog meer richten op het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen voor starters. Bij koopwoningen gaat het dan om woningen tot € 200.000.

Ook wil de gemeente meer woningen bouwen voor ouderen, ook in de kernen en eventueel in combinatie met zorg. In en rond de centra van Hardenberg en Dedemsvaart worden vooral levensloopbestendige en gelijkvloerse appartementen gebouwd. 

Bouwen in alle kernen

De nieuwe woningen worden verspreid over de gemeente gebouwd. In Balkbrug, Slagharen, Bergentheim, De Krim, Bruchterveld, Mariënberg, Schuinesloot, Kloosterhaar, Lutten, Sibculo, Hardenberg, Dedemsvaart en Gramsbergen zijn plekken voor woningbouw beschikbaar.

Volgens Martijn Breukelman is dat niet genoeg. "Daarom kijken we ook naar nieuwe plekken om woningen te bouwen. We bepalen de woningbouwprogramma’s zoveel mogelijk in overleg met de plaatselijk belangen. Zij weten als geen ander aan welke type woningen in de verschillende kernen behoefte is."

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.