Meer bescherming voor karakteristieke gebouwen en plekken

vrijdag 16 april 2021 14:10

Het college van B&W wil karakteristieke gebouwen of plekken zo goed mogelijk beschermen tegen sloop of verlies van de karakteristieke kenmerken. Het voorstel aan de gemeenteraad is om 255 panden en 9 historische plekken in 15 kernen de hoogste bescherming in de welstandsnota te geven. Deze gebouwen en plekken zijn in kaart gebracht bij een inventarisatie. Een deel van de gebouwen en panden is aangedragen door historische verenigingen, plaatselijk belangen en inwoners.

Veel gebouwen en plekken in de gemeente Hardenberg zijn niet weg te denken uit het straatbeeld. Bijvoorbeeld omdat ze beeldbepalende of karakteristieke kenmerken hebben. Of ze zijn belangrijk voor de geschiedenis. Deze karakteristieke panden of plekken zorgen voor een aantrekkelijke omgeving. Ze horen bij de identiteit van de kernen. Toch zijn dergelijke gebouwen en plekken lang niet altijd een gemeentelijk of Rijksmonument. Daardoor is er voor deze gebouwen/plekken geen speciale bescherming bij ontwikkelingen. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren al karakteristieke panden verdwenen om plaats te maken voor nieuwbouw. De gemeenteraad heeft daarom het college van B&W gevraagd naar de mogelijkheden om sloop tegen te gaan en historische kenmerken en waarden te beschermen.

255 gebouwen en 9 historische plekken in 15 kernen

Het college van B&W heeft in kaart gebracht welke gebouwen en plekken in de gemeente Hardenberg beeldbepalend zijn of karakteristieke kenmerken hebben. Inwoners, plaatselijk belangen of historische verenigingen konden ook gebouwen of plekken aandragen. Dit heeft geleid tot een lijst van 255 gebouwen en 9 historische plekken. Het gaat bij voorbeeld om woonhuizen, voormalige fabriekspanden, winkelpanden en kerken. Ook staan er wegen met monumentale bomen of langs een kanaal op de lijst. Gebouwen en plekken in het centrum van Gramsbergens staan niet op de lijst omdat Gramsbergen al een beschermd stadsgezicht heeft.

Voorstel aan de gemeenteraad: hoogste beschermingsniveau in de welstandsnota

Om de panden/plekken op de lijst beter te beschermen tegen sloop of verlies van karakteristieke kenmerken, stelt het college de gemeenteraad voor om alle gebouwen en plekken op de lijst onder het hoogste beschermingsniveau in de welstandsnota te laten vallen. Dit betekent dat bij verbouw of renovatie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de karakteristieke en oorspronkelijke kenmerken die vanaf de straat zichtbaar zijn. Ook moeten plannen of ontwikkelingen altijd vooraf worden voorgelegd aan de Stadsbouwmeester.

De gemeenteraad neemt een besluit

De eigenaren van de gebouwen of woningen zijn door de gemeente geïnformeerd dat hun pand op de lijst staat en over het voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt op 11 mei een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, wordt de gemeentelijke welstandsnota aangepast.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.