Demonstratie in Slagharen rustig verlopen

zaterdag 24 april 2021 18:48

Vanmiddag vond op het Anton Geerdesplein in Slagharen een demonstratie plaats. Met de demonstratie wilden de initiatiefnemers de volgens hen omstreden coronamaatregelen onder de aandacht brengen. De burgemeester van Hardenberg heeft in het kader van de Wet Openbare Manifestaties toestemming gegeven voor de demonstratie. Wel heeft de burgemeester voorwaarden verbonden aan de demonstratie. De demonstratie is rustig verlopen.

De demonstratie vond vanmiddag van 16.00 tot 18.00 uur plaats op het Anton Geerdesplein in Slagharen. Er kwamen ongeveer 60 mensen op de demonstratie af.
De initiatiefnemers van de demonstratie hebben zich tijdig gemeld bij de gemeente Hardenberg. Daardoor was er voldoende tijd om de demonstratie op een voor iedereen gezonde en veilige manier te kunnen organiseren. De gemeente heeft er samen met de veiligheidspartners voor gewaakt dat de demonstratie een evenement zou worden.

Burgemeester Maarten Offinga heeft na afstemming met de veiligheidspartners toestemming gegeven voor de demonstratie:: “In Nederland heeft iedereen het recht om te demonstreren. Dat is in de Grondwet geregeld. Die vrijheid van meningsuiting is voor mij een groot goed. Tegelijkertijd ben ik als burgemeester ook verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid van onze inwoners. Daarom heb ik in overleg met de initiatiefnemers en onder andere politie voorwaarden gesteld. Ik constateer dat de initiatiefnemers zich hebben ingespannen om zich aan de afspraken te houden. De demonstratie is rustig verlopen. Mijn complimenten aan de organisatie en de deelnemers voor de ordelijke en vreedzame manier waarop deze demonstratie verlopen is.”

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.