Nieuw schoolgebouw en hockeyvelden in Hardenbergse wijk Marslanden

vrijdag 26 maart 2021 16:20

In de wijk Marslanden in Hardenberg wordt een nieuw schoolgebouw gebouwd. Dit is nodig omdat de twee basisscholen in gebouw De Matrix uit hun jasje zijn gegroeid. Het schoolgebouw komt aan de noordkant van de wijk, op de hoek van de Plaggemarsweg en de Havermarsweg. Naast het nieuwe schoolgebouw worden hockeyvelden aangelegd voor de Hardenbergse hockeyclub GZG. De bouw kan op z'n vroegst in 2022 starten, nadat de benodigde ruimtelijke procedures zijn afgerond.

De wijk Marslanden in Hardenberg krijgt steeds meer inwoners. Doordat de wijk blijft groeien, wonen er ook steeds meer kinderen die naar de basisschool gaan. Veel kinderen die in Marslanden wonen gaan naar OBS De Kern en CBS Marsweijde.

Deze scholen zijn samen met andere functies gevestigd in gebouw De Matrix. Beide scholen zijn in De Matrix uit hun jasje gegroeid. Het tekort aan ruimte wordt nu tijdelijk opgelost met tijdelijke huisvesting naast De Matrix.

Daarnaast gaan veel leerlingen uit leerlingen uit Marslanden naar GBS Doekes in de wijk Heemse.

Nieuw schoolgebouw op hoek Plaggemarsweg en Havermarsweg

Om de groei van het aantal basisschoolleerlingen op te vangen wordt aan de noordkant van Marslanden een nieuw schoolgebouw gebouwd. Dit is geregeld in het 'Integraal Huisvestingsplan' voor basisonderwijs. OBS De Kern verhuist naar het nieuwe schoolgebouw. Ook komt hier een vestiging van een gereformeerde basisschool. CBS Marsweijde blijft in De Matrix.

Het nieuwe schoolgebouw komt op de noordhoek van de Plaggemarsweg en de Havermarsweg, aansluitend aan het deelgebied Marshoogte. Deze plek is in een locatieonderzoek als beste naar voren gekomen. Ook omdat de afstand tot De Matrix het kortst is. 

Hockeyvelden naast het nieuwe schoolgebouw

Aan de oostkant van het schoolgebouw worden hockeyvelden aangelegd voor de hockeyers van hockeyclub GZG. De hockeyclub blijft groeien en heeft behoefte aan meer velden. Hiervoor is geen ruimte op De Boshoek, waar de hockeyclub nu nog gevestigd is. Daarom verhuist de hockeyclub naar Marslanden.

Doordat de scholen en de hockeyvelden straks naast elkaar zitten, kunnen ze elkaars voorzieningen gebruiken, zoals bijvoorbeeld de parkeerplaatsen.

De bouw kan op z'n vroegst in 2022 starten

De plannen voor het schoolgebouw en de hockeyvelden worden nu verder uitgewerkt. Om de bouw van het schoolgebouw en de aanleg van de hockeyvelden mogelijk te maken is een nieuw door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan nodig.

De bouw kan starten zodra de ruimtelijke procedures zijn afgerond en de benodigde vergunningen zijn verleend. Dit is op z’n vroegst in 2022.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.