Een echte Terugwinnaar maakt van afval weer grondstof

donderdag 11 maart 2021 13:31

Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar. Zo luidt de boodschap van de gemeente Hardenberg. "Een groot deel van ons afval bestaat uit herbruikbare grondstoffen", vertelt wethouder Jan ten Kate. "Onze inwoners scheiden het afval al goed, maar toch treffen we nog altijd vervuiling aan in de grondstoffen. En dat is zonde. Bovendien zijn de kosten van het verbranden van restafval hoog. Daarom beginnen we samen met onze afvalinzamelaar ROVA met de aanpak #Terugwinnaars."

Het scheiden van huishoudelijk afval gaat in de gemeente Hardenberg al erg goed. Toch is er nog altijd ruimte voor verbetering. Steeds vaker zijn de ingezamelde grondstoffen zoals gft (groente, fruit en tuinafval) en pmd (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) vervuild met restafval. Daardoor zijn de grondstoffen niet meer bruikbaar en worden ze verbrand.

De #Terugwinnaars-aanpak richt zich daarom op het belang van het goed scheiden van grondstoffen, zodat geen restafval tussen de grondstoffen belandt. Wethouder Ten Kate: "Nu veel mensen thuis zijn, zien we de hoeveelheid afval ook toenemen. Dat is logisch en begrijpelijk. Maar dan moeten we het wel met elkaar goed scheiden. Daarom is goed scheiden juist nu extra belangrijk."

Samen zorgen voor een beter milieu

De wethouder hoopt dan ook dat de overtuigde Terugwinnaars in Hardenberg zich willen (blijven) inzetten voor het goed scheiden van afval. Om een prettige en duurzame leefomgeving te maken. Niet alleen voor nu, maar ook juist voor de volgende generaties. Dat kan door er samen de schouders onder te zetten en goed om te (blijven) gaan met het milieu.

Van goed gescheiden afval maken we nieuwe duurzame producten

#Terugwinnaars laat zien wat met de goed gescheiden grondstoffen gedaan kan worden. En dat het daarom zo belangrijk is dat er geen vervuiling tussen zit. Oud glas wordt weer nieuw glas. Van gft worden nieuwe duurzame producten gemaakt, zoals groen gas en compost. Pmd wordt gebruikt voor het maken van nieuwe verpakkingen en bijvoorbeeld bankjes en bloembakken. 

Eén vervuilde container kan betekenen dat een hele vracht wordt afgekeurd

Dat goed inzamelen echt belangrijk is, ziet de gemeente regelmatig terug in de praktijk. Een vuilniswagen van ROVA leegt per rit de containers van zo'n zeshonderd huishoudens. Als daar een aantal containers met vervuiling tussen zit kan het zijn dat de hele vracht wordt afgekeurd.

Dat is ten eerste niet goed voor het milieu, want er gaan ontzettend veel nuttige grondstoffen mee verloren. Daarnaast kost het de gemeente extra geld, want grondstoffen leveren geld op, terwijl verbranden van restafval juist geld kost. En die extra kosten betalen de inwoners uiteindelijk met elkaar, via de afvalstoffenheffing. 

Een handige bewaarfolder met alle informatie op een rij

Binnenkort ontvangen alle huishoudens in de gemeente Hardenberg de handige bewaarfolder 'Samen maken we van ons afval weer grondstof'. In deze folder staat uitleg over de grondstoffen en kunnen inwoners zien welke nieuwe duurzame producten kunnen ontstaan uit afval. Zo kan bijvoorbeeld een gebruikt frisdrankflesje worden verwerkt in een voetbalshirtje.

Op weg naar een circulaire economie

In het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 is 'circulariteit' één van de vijf programmalijnen. De aanpak #Terugwinnaars sluit hier perfect bij aan; door afval zoveel mogelijk te scheiden en opnieuw te gebruiken zorgen we ervoor, samen met inwoners, ondernemers en partners, dat onze economie zo snel mogelijk circulair wordt.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.