Aanmelden voor seizoenligplaats in de haven van Hardenberg

dinsdag 30 maart 2021 15:44

Belangstellenden kunnen zich tot 22 april 2021 aanmelden voor een vaste seizoenligplaats voor hun bootje in de vernieuwde haven van Hardenberg.

De haven in Hardenberg krijgt momenteel een nieuwe inrichting. Langs de wandelpromenade worden nieuwe drijvende steigers aangelegd. Hier komen ongeveer 10 ligplekken voor passanten. Ook in de havenkom worden nieuwe steigers aangelegd. Hier komen ruim 20 seizoenligplaatsen. Het precieze aantal ligplaatsen is afhankelijk van de grootte van de bootjes. In de haven zijn ook plekken voor bootjes voor de verhuur en de rondvaartboot. De vernieuwde haven gaat op 1 juni 2021 open.

Aanmelden voor een seizoenligplaats bij Watersportvereniging Hardenberg
De seizoenligplaatsen kunnen elk jaar tussen 1 april en 1 oktober gebruikt worden. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot 22 april 2021 aanmelden voor een van de beschikbare seizoenligplaatsen bij de Watersportvereniging Hardenberg door te mailen naar info@wsvhardenberg.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, bootlengte en boottype. De seizoenligplaatsen worden door middel van loting toegewezen voor maximaal drie jaar. De loting vindt plaats op 28 april 2021. Wanneer er meer vraag is dan aanbod, komt er een wachtlijst voor vrijkomende plekken. Het tarief voor een vaste seizoenligplaats is 68 euro per strekkende meter bootlengte per jaar. Bij een seizoenligplaats hoort een lidmaatschap van de Watersportvereniging Hardenberg van 10 euro per jaar.

Meer informatie over de haven.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.