Haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe locatie sportcomplex De Boekweit

woensdag 03 februari 2021 15:02

De gemeente gaat onderzoeken of sportpark De Boekweit in Dedemsvaart verplaatst kan worden naar het zuidelijke deel van het Kotermeer. Op de vrijkomende locatie kunnen mogelijk woningen worden gebouwd. Omwonenden worden betrokken bij het onderzoek.

Sportpark De Boekweit is de thuisbasis van voetbalverenigingen SCD’83 en SV Dedemsvaart en van korfbalvereniging Avereest. Het sportpark is verouderd. In het Dorpsplan Dedemsvaart is geopperd een nieuw sportpark te verplaatsen naar de zuidzijde van het Kotermeer. Hier kan het sportpark gecombineerd worden met andere functies. Ook de gemeenteraad heeft aandacht voor de toekomst van sportpark De Boekweit. Eind vorig jaar gaf de raad de opdracht aan het college van B&W om te onderzoeken of verplaatsing naar de zuidzijde van het Kotermeer mogelijk is. De kansen voor woningbouw op de huidige locatie van de Boekweit worden hierin meegenomen. Want in Dedemsvaart is veel vraag naar huur- en koopwoningen.

Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente heeft adviesbureau RHDHV uit Zwolle ingeschakeld om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek start in februari en richt zich op:

  • de haalbaarheid van verplaatsing van de sportverenigingen naar de zuidzijde van het Kotermeer;
  • de kansen en haalbaarheid van woningbouw op de huidige locatie van De Boekweit.

Het onderzoek moet voor 1 april 2021 klaar zijn. Het college van B&W doet op basis van de uitkomsten een voorstel voor het vervolg aan de gemeenteraad.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen meepraten
De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden van zowel sportpark De Boekweit als van het zuidelijke deel van het Kotermeer worden betrokken. Zij kunnen meepraten in een klankbordgroep. Binnenkort krijgen de omwonenden van de gemeente een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.
Inwoners van Dedemsvaart die zich wel betrokken voelen maar geen omwonende zijn, zijn welkom om mee te praten. Zij kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar hillien.keuter@hardenberg.nl. Vanwege de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten voorlopig digitaal.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.