Gemeente gaat onderzoek doen naar eigen rol bij geroofd Joods vastgoed

dinsdag 16 februari 2021 15:47

De gemeente Hardenberg gaat onderzoeken of de gemeente een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gemeente gaat hiervoor de eigen archieven raadplegen.

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) is vastgoed dat eigendom was van Joodse mensen op grote schaal geroofd. Terwijl de Joodse burgers zaten ondergedoken of op transport werden gezet naar concentratiekampen, werd het vastgoed zonder medeweten van de oorspronkelijke bewoners doorverkocht. Als Joodse mensen de concentratiekampen al overleefden, kwam het voor dat zij na de oorlog alsnog belasting of heffingen moesten betalen.

Panden en locaties in de gemeente Hardenberg in de Vastgoedboeken
De transacties staan beschreven in de Vastgoedboeken van de Duitse bezetter. Het Nationaal Archief heeft deze administratie samen met het Kadaster gedigitaliseerd. Onderzoeksplatform Pointer heeft nader onderzoek gedaan en is op zoek gegaan naar de verhalen achter de onteigening. Alle informatie is door Pointer gepubliceerd. Uit de informatie blijkt dat ook panden en locaties in de gemeente Hardenberg worden genoemd in de Vastgoedboeken. Hier is dus mogelijk sprake geweest van onteigening en doorverkoop.

Onderzoek naar de mogelijke rol van de gemeente
Het college van B&W hecht veel waarde aan het herdenken van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Daarom willen burgemeester en wethouders onderzoeken of de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden in de gemeente Hardenberg die worden genoemd in de Vastgoedboeken. En wat die mogelijke rol is geweest. Ook wil de gemeente onderzoeken of er sprake is geweest van naheffingen van gemeentelijke belastingen na terugkeer van de rechthebbenden.

De eigen archieven raadplegen
Voor het onderzoek gaat de gemeente Hardenberg documenten in de eigen archieven raadplegen. Ook de archieven van de voormalige gemeenten Avereest en Gramsbergen zijn nu te vinden in het gemeentearchief. De gemeente vraagt de historische verenigingen om relevante informatie over dit onderwerp met de gemeente te delen. Hiervoor neemt de gemeente contact op met de betreffende verenigingen.

Naar verwachting wordt het onderzoek dit voorjaar afgerond. De gemeente besluit op basis van de resultaten van het onderzoek of vervolgonderzoek nodig is.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.