Nieuw meldpunt voor fouten in overheidsregistraties

maandag 04 januari 2021 17:11

Staan uw gegevens fout bij een overheidsorganisatie? Maak hier dan melding van bij deze organisatie. Als dit niet lukt, kunt u vanaf nu ook melding hiervan maken bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt u om de foute gegevens te veranderen. U kunt hier de fout online melden. Het MFO wijst u de weg naar de overheidsorganisatie die uw onjuiste gegevens kan veranderen. 

Soms maken meer organisaties gebruik van dezelfde verkeerde gegevens. Dan kan het soms lastiger zijn om de gegevens aangepast te krijgen. Daarom werkt het MFO samen met u en ├ílle betrokken overheidsorganisaties. Net zo lang tot uw gegevens weer kloppen. 

Het MFO is te vinden op rvig.nl/mfo.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.