Geef uw reactie op het landschaps- en beplantingsplan voor de wegen N340, N48 en N377

vrijdag 29 januari 2021 09:45

Waar straks langs de wegen N340, N48 en N377 nieuwe bomen, bos en bomen met onderbegroeiing komen, is beschreven in het landschaps- en beplantingsplan. Dit concept plan kunt u tussen 2 tot en met 14 februari online bekijken. Het plan is gemaakt in opdracht van de provincie Overijssel.

Bij het plan is gelet op:

  • verkeersveiligheid
  • ecologische waarden
  • landschappelijke waarden
  • omgevingswensen (zoals het voorkomen van lichthinder)
  • bodemsamenstelling
  • kabels en leidingen in de grond

Bekijk de kaart
Het concept landschaps- en beplantingsplan staat op www.vechtdalverbinding.nl.

Op deze website staat een digitale en interactieve kaart. De keuzes die bij dit plan zijn gemaakt, staan in de kantlijn van de kaart. Hebt u opmerkingen over het plan? Dan kunt u deze ook op de kaart invullen. U kunt hier ook uw idee├źn kwijt. 

Vervolg
Alle reacties worden na 14 februari verzameld en verwerkt in het definitieve landschaps- en beplantingsplan.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.