Panden op de foto voor bepalen WOZ-waarde

donderdag 17 december 2020 17:23

Wij gaan in de komende weken foto's maken van panden in de gemeente die worden gebouwd of verbouwd. Met deze foto's bepalen we de WOZ-waarde voor het nieuwe belastingjaar.

We maken foto's van woningen en onderdelen van woningen. Denk daarbij aan een dakkapel, aanbouw of schuur. Ook maken we foto's van panden zoals een kantoor, loods, opslag, of winkel.

Ziet u iemand foto's maken? Dan mag u de fotograaf aanspreken om te vragen of hij foto's maakt voor de gemeente. Hij kan u ook een extra uitleg geven.

Hebt u vragen? Bel ons gerust: 14 0523. We helpen u graag.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.