Hardenberg investeert komende jaren flink in schoolgebouwen voor basisonderwijs en praktijkonderwijs

donderdag 05 november 2020 17:04

De gemeente Hardenberg investeert de komende jaren flink in goede schoolgebouwen voor het basisonderwijs en het praktijkonderwijs. Voor de periode van 2021 tot en met 2025 gaat het om een bedrag van 31,7 miljoen euro. Het plan hiervoor is samen met de scholen opgesteld.

"Onze kinderen moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Een veilige en gezonde schoolomgeving helpt daar absoluut bij. Samen met de schoolbesturen maken we toekomstbestendige plannen, waarbij het onderwijs wordt ondersteund met goede huisvesting", zegt wethouder Gitta Luiten. "We zijn er trots op dat we de komende jaren ruim 31 miljoen in het onderwijs gaan investeren."

Integrale Kind Centra
Binnen basisonderwijs en kinderopvang wordt steeds meer samengewerkt. Verschillende scholen hebben de ambitie om uit te groeien tot zogenaamde Integrale Kind Centra (IKC). In een IKC zijn onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0-12 jaar samengevoegd.

Er is sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing. Hierdoor is er een goede doorgaande leerlijn voor kinderen mogelijk. Dit zorgt voor gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Een gebouw kan bijdragen aan een goede uitvoering van een IKC. De gemeente staat dan ook positief tegenover investeringen in IKC’s en is hierover in gesprek met  verschillende scholen. 

Pro Hardenberg
De school voor praktijkonderwijs in Hardenberg is toe aan een nieuw schoolgebouw. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en het aantal leerlingen is fors gegroeid. In de begroting 2021 is daarom een bedrag opgenomen van € 5,8 miljoen voor een nieuw schoolgebouw voor Pro Hardenberg.

Door de toename van het aantal leerlingen heeft de school nu al dringend behoefte aan meer ruimte. De school krijgt daarom € 245.000 van de gemeente voor tijdelijke huisvesting. 

Integraal HuisvestingsPlan
De gemeente werkt sinds 2013 met een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor het basisonderwijs. In dit plan worden de investeringen voor schoolgebouwen vastgelegd. Ontwikkelingen staan echter niet stil, en een herijking van eerdere plannen is noodzakelijk. Zo daalt het aantal leerlingen de komende jaren nog verder, zijn scholen gefuseerd of gesloten, ontstaan Integrale Kind Centra en zijn er nieuwe (duurzaamheids) eisen voor schoolgebouwen. Allemaal zaken die van invloed zijn op de oorspronkelijke plannen.

De gemeenteraad van Hardenberg beslist volgens planning op 1 december 2020 over het IHP.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.