Gemeente betaalt mee aan zorgpremie voor inwoners met een laag inkomen

vrijdag 27 november 2020 11:25

De gemeente Hardenberg biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking met Zilveren Kruis. De gemeente betaalt in 2021 tot €30 per maand mee aan de zorgpremie. Inwoners met een klein budget en hoge zorgkosten, kunnen hierdoor toch de zorg krijgen die zij nodig hebben.

In 2020 maakten ongeveer 1.100 inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik van de collectieve zorgverzekering. De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat iedereen de zorg kan ontvangen die nodig is, ook de inwoners met een laag inkomen. "We willen voorkomen dat mensen met een laag inkomen niet naar een arts of tandarts gaan vanwege de kosten", aldus wethouder Gitta Luiten.

Zorgverzekering op maat
Wethouder Gitta Luiten: “Het is voor alle inwoners met een laag inkomen een grote steun dat zij kunnen besparen op zorgkosten, zonder in te hoeven leveren op de zorg zelf. Dit geldt helemaal voor inwoners die hoge zorgkosten hebben, bijvoorbeeld vanwege een handicap of chronische ziekte.” Met de mogelijkheid om naast de basisverzekering uit drie aanvullende zorgpakketten te kiezen, kunnen inwoners een zorgverzekering op maat samenstellen. De premiebijdrage van de gemeente is minimaal € 203 en maximaal € 360 per verzekerde per jaar, afhankelijk van het zorgpakket dat gekozen wordt.

Inkomensnorm per gezinssituatie
Inwoners met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. De inkomensnorm verschilt per gezinssituatie en per leeftijd. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders (jonger dan de AOW-leeftijd) geldt dat zij in aanmerking komen als hun netto maandinkomen lager of gelijk is aan € 1.308. Voor samenwonenden en gehuwden (jonger dan de AOW-leeftijd) ligt deze inkomensgrens op € 1.868 netto per maand. Voor inwoners vanaf de AOW-leeftijd geldt dat zij kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als hun inkomen lager of gelijk is aan € 1.463 (voor alleenstaanden) en € 1.985 (voor samenwonenden/gehuwden) netto per maand.

Drie zorgpakketten
De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, een tandverzekering en een aanvullende zorgverzekering. Er zijn drie zorgpakketten waaruit inwoners kunnen kiezen. Welk pakket het beste past, hangt af van de zorgkosten die iemand denkt te gaan maken. Het goedkoopste zorgpakket kost € 128,43 per maand, het middelste pakket kost € 139,38 per maand en het meest uitgebreide zorgpakket kost € 153,63 per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Op www.gezondverzekerd.nl/hardenberg is te zien welke ziektekosten vergoed worden in de drie zorgpakketten.

Aanmelden
Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering kan tot 29 december 2020.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.