36 nieuwe woningen in De Meerstal in Kloosterhaar

donderdag 05 november 2020 12:45

Het plan voor de bouw van maximaal 36 nieuwe woningen in woonbuurt De Meerstal in Kloosterhaar is verder uitgewerkt. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf volgende week ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, gaan de kavels rond de zomer van 2021 in de verkoop.

Woongebied De Meerstal ligt aan de zuidwestelijke rand van Kloosterhaar, grenzend aan de wijk Kleinhaar én aan een open landbouwgebied. In De Meerstal komt de kenmerkende landelijke omgeving van Kloosterhaar goed tot z’n recht. Er is veel ruimte voor groen en water.

De Meerstal wordt aan de westkant verder uitgebreid. In de komende jaren is hier ruimte voor maximaal 36 nieuwe woningen. De woningen worden niet allemaal in één keer gebouwd. Dat gebeurt in fases. Als eerste wordt in het noordelijke deel van het plangebied gebouwd.

16 nieuwe woningen in de eerste fase
In de eerste fase van De Meerstal II worden 16 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om 2 vrijstaande woningen en 14 twee-onder-een-kapwoningen. De gemeente gaat de kavels zelf uitgeven. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten)bouwen.

In de tweede fase van De Meerstal is ruimte voor maximaal 20 nieuwe woningen. Het is nog niet bekend om wat voor woningen het gaat. Dit wordt later nader uitgewerkt.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 12 november ter inzage
Om de bouw van woningen in De Meerstal II mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is nu klaar en ligt vanaf 12 november 2020 zes weken lang ter inzage. In het ontwerp-bestemmingsplan is te zien op welke plek de woningen gebouwd worden. Ook is te zien waar groen, water en wagen/paden worden aangelegd.

Vanwege de coronamaatregelen organiseert de gemeente geen inloopbijeenkomst over het plan. Wel worden alle documenten op www.hardenberg.nl/kavels geplaatst. De gemeente stuurt omwonenden en belangstellenden informatie. Ook organiseert de gemeente voor deze groep een digitaal spreekuur om vragen te stellen over het ontwerp-bestemmingsplan.

De kavelverkoop kan rond de zomer van 2021 starten
Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan in het voorjaar van 2021 vaststellen. De kavels gaan dan rond de zomer van 2021 in de verkoop zodat de bouw van de eerste woningen eind 2021 kan starten.

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven kunnen zich melden bij het woonteam van de gemeente Hardenberg: woonteam@hardenberg.nl.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.