Hardenberg blijft investeren in lokale samenleving

vrijdag 02 oktober 2020 14:36

Het college van B&W wil fors investeren in de lokale samenleving, ondanks de slechtere economische situatie. Dat blijkt uit de begroting voor 2021 en verder. "We zijn best trots, en ook wel een beetje opgelucht", zegt wethouder financiën Martijn Breukelman.

"We hebben onze financiën op orde en daarom hebben we geld om in de toekomst van onze samenleving te investeren. Dat is in deze bijzondere tijden opvallend, zeker in vergelijking met andere gemeenten."

Er gaat extra geld naar woningbouw, bereikbaarheid, een samenleving waarin iedereen mee kan doen, duurzaamheid, de ontwikkeling van verschillende centra en sport & gezondheid. "We willen investeren in de toekomst, maar de lasten voor onze inwoners niet te veel verhogen. Dat is gelukt" aldus Breukelman.

Structureel sluitend
Martijn Breukelman: "We hebben de afgelopen tijd goed op de portemonnee gelet. Dat maakt dat we ons huishoudboekje sneller dan verwacht op orde hebben. Doordat we onze financiën op orde hebben, is er geld om te investeren in een krachtige samenleving."

Volgens Martijn Breukelman is het in de huidige omstandigheden opvallend dat Hardenberg fors blijft investeren. "De meeste gemeenten in Nederland moeten de broekriem aanhalen en soms zelfs stevig bezuinigen. Hardenberg blijft niet alleen investeren: we zorgen ook dat er voor de volgende raadsperiode ruimte blijft om te investeren. Wel blijven we voorzichtig. Een gezonde financiële huishouding gaat niet vanzelf. Dat is hard werken. Zo hebben we een pakket aan maatregelen voorbereid om de kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners terug te dringen. En natuurlijk blijft het vanwege de coronacrisis economisch een onzekere tijd."

Om de eerste gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen, heeft Hardenberg dit voorjaar al ruim € 5 miljoen opzij gezet. Samen met extra geld van het Rijk is de verwachting dat dit eerst voldoende is.

Investeren in woningbouw
Voor de komende jaren staat al een aantal grote investeringen op de rol. Voor een deel was al geld opgenomen in de begroting. Zo investeert de gemeente de komende jaren fors in woningbouw en schoolgebouwen. In de sport worden meer hallen rolstoelvriendelijk gemaakt. Ook wil het college investeren in de sportparken in Balkbrug en Dedemsvaart.

Er is ook geld beschikbaar voor het verbeteren van Theater de Voorveghter en de stations in Mariënberg en Gramsbergen. Een heel aantal wegen en fietspaden wordt aangelegd of verbeterd en er ligt een visie op mobiliteit. Schoolroutes zijn hierin belangrijk. Ook investeert Hardenberg in het versterken van de regionale positie en economie en wordt er hard gewerkt aan een duurzaam Hardenberg. 

Aanvullend investeringsprogramma
Naast de 'gewone' begroting voor 2021, presenteert het college van B&W een aanvullend investeringsprogramma voor de periode tot 2024. In totaal wil het college zo'n € 15 miljoen investeren.

Martijn Breukelman: "Juist in de huidige omstandigheden is investeren belangrijk. Daarmee houden we de economie op gang en zorgen we voor groei. We kiezen ervoor om zo breed mogelijk in de lokale samenleving te investeren: van infrastructuur en woningbouw tot een vitale samenleving waarin iedereen kan meedoen. En met oog voor kwetsbare inwoners én de generatie die na ons komt. Dat alles doen we op een verantwoorde manier, waarbij we de lasten voor onze inwoners niet te veel verhogen."

Goede fietsverbindingen
Het college wil extra investeren in een aantal thema's waaronder bereikbaarheid. Het gaat bijvoorbeeld om goede fietsverbindingen van en naar de grotere kernen en de snelfietsroute tussen Hardenberg en Zwolle. Ook investeert het college in een 'inclusieve' samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het gaat daarbij niet alleen om toegankelijke gebouwen of een toegankelijke openbare ruimte. Het college trekt ook geld uit om ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen naar school of aan het werk kunnen. En om te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede en daardoor niet kunnen meedoen.

De ambities op het gebied van duurzaamheid blijven onverminderd groot. Daarom is extra geld vrijgemaakt voor de uitvoering van het ambitieuze meerjarenprogramma duurzaam Hardenberg.

Vitale centra zijn belangrijk voor de economie. Het college wil investeren in het verbeteren van de haven in Hardenberg en het vitaal houden van de winkelcentra met de uitvoering van actieplannen.

Bij een vitale samenleving hoort aandacht voor sport, bewegen en gezondheid. Het college investeert daarom in sport- en cultuuractiviteiten zodat jongeren hun vrije tijd op een zinvolle manier invullen. Tenslotte wil het college buiten spelen door kinderen stimuleren.

De gemeenteraad bespreekt de begroting
Het college van B&W biedt de begroting en het aanvullende investeringsprogramma nu aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 20 oktober in de oriënterende ronde en op 3 november in de raadsvergadering.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.