Dienstverleningsovereenkomsten tussen Ommen en Hardenberg stoppen na 2024

woensdag 21 oktober 2020 13:49

De dienstverleningsovereenkomsten tussen de gemeenten Hardenberg en Ommen eindigen op 1 januari 2025. Na het scheiden van de beide ambtelijke organisaties op 1 januari 2019 is afgesproken dat Ommen nog een aantal jaren diensten afneemt van Hardenberg. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft besloten de overeenkomsten na het aflopen van de termijnen niet te verlengen. De gemeente Hardenberg gaat zich richten op de ontwikkeling van de eigen organisatie.

Tussen 2012 en 2018 hadden de gemeenten Ommen en Hardenberg een gezamenlijke organisatie. Deze organisatie is met ingang van 1 januari 2019 opgehouden te bestaan. Beide gemeenten zijn op 1 januari 2019 gestart met een eigen ambtelijke organisatie. De gemeente Hardenberg koos voor een volledige ambtelijke organisatie die zelf alle taken en diensten uitvoert. Ommen is gestart met een compacte en flexibele organisatie die een deel van de taken uitvoert, maar ook veel taken uitbesteedt of inhuurt. De dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Hardenberg zijn hier een onderdeel van.

Overeenkomsten over dienstverlening van Hardenberg aan Ommen

Na de splitsing is een groot deel van het personeel van de voormalige ambtelijke organisatie in dienst getreden bij de gemeente Hardenberg. Daarom is de afspraak gemaakt dat Ommen tot en met 2024 diensten afneemt van Hardenberg. Zo kon personeel blijven worden ingezet en zijn gedwongen ontslagen voorkomen. De gemeente Hardenberg voert voor  Ommen werkzaamheden uit in het openbaar gebied, verzorgt de administratie voor onder andere zorg en ondersteuning aan inwoners en levert diensten op het gebied van ICT, gegevensbeheer en archivering. Daarnaast is afgesproken dat Hardenberg voor een kortere tijd bepaalde werkzaamheden voor Ommen uitvoert. Het gaat bijvoorbeeld om de financiële administratie, inkoop & aanbestedingen, belastingzaken (tot 1 januari 2021) en alle publiekszaken/burgerzaken (tot 1 januari 2022).

De overeenkomsten worden niet verlengd na 2024
De afspraak is ook gemaakt dat beide gemeenten ruim voor het aflopen van de overeenkomsten evalueren op de gemaakte afspraken. Dit heeft afgelopen zomer plaatsgevonden. Het gemeentebestuur van Hardenberg heeft toen besloten dat ze de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Ommen niet voortzetten. De gemeente Hardenberg gaat zich richten op de ontwikkeling van de eigen organisatie. Voor de gemeente Ommen betekent het eindigen van de overeenkomsten dat zij op zoek gaat naar nieuwe aanbieders van eerder genoemde diensten.

Gitta Luiten: “Wij willen ons richten op de ontwikkeling van onze organisatie”

Wethouder Gitta Luiten van de gemeente Hardenberg: “De samenwerking met Ommen gaf ons de mogelijkheid om onze organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie. En goed voor onze medewerkers te zorgen. Wij hebben de zaken nu op orde. We willen ons gaan richten op de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Dat betekent investeren in onze ambities en een goede dienstverlening naar onze inwoners. We vinden het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is dat daar onze prioriteit ligt. Daarom hebben we besloten de overeenkomsten met Ommen niet te verlengen. Natuurlijk houden we ons aan de gemaakte afspraken en dienen we de overeenkomsten uit. Door hierover nu al duidelijkheid te geven hebben we voldoende tijd om dit goed voor te bereiden.”

Ko Scheele: “Op naar nieuwe kansen!”
Wethouder Ko Scheele van de gemeente Ommen: “Ommen heeft er voor gekozen regiegemeente te zijn. Dat houdt in dat Ommen uitvoerende taken uitbesteedt. In 2019 veel aan de gemeente Hardenberg, ook uit zorg voor het personeel van de Bestuursdienst dat toen bij Hardenberg werd ondergebracht. We gaan nu nieuwe overeenkomsten sluiten met andere partners. Ommen is hier op ingericht, sterker nog: het is onderdeel van ons DNA. Overigens blijven we natuurlijk op andere manieren wel samenwerken met Hardenberg, als goede buur.”

De gemeenten Hardenberg en Ommen gaan samen kijken naar de manier waarop de overeenkomsten uiterlijk in 2024 eindigen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.