Subsidie voor vernieuwende evenementen

donderdag 10 september 2020 09:15

In 2020 is er opnieuw € 75.000 subsidie beschikbaar voor evenementen. De subsidie is vooral voor (vernieuwende) evenementen die coronaproof worden uitgevoerd. Om de plannen hiervoor goed uit te kunnen werken, is termijn voor het aanvragen van een subsidie verlengd tot en met 31 december 2020.

In de gemeente Hardenberg worden jaarlijks een groot aantal evenementen georganiseerd. Dit jaar zijn de meeste evenementen niet doorgegaan. Om te zorgen dat er volgend jaar weer evenementen zijn, stelt de gemeente Hardenberg € 75.000 subsidie beschikbaar.

Organisatoren kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie. Uiteraard maakt de 1,5 meter economie het realiseren van een evenement complexer en vraagt dit soms om een omschakeling. Daarom heeft de gemeente Hardenberg de termijn om een subsidie aan te vragen verlengd tot en met 31 december 2020.

Kansrijke evenementen
De subsidieregeling maakt onderscheid in drie typen evenementen:

  • Grote evenementen;
  • Reguliere of lokale evenementen;
  • Nieuwe kansrijke evenementen.

Organisatoren worden vooral uitgedaagd te kijken naar de laatste categorie. Het gaat hier om evenementen met een uniek karakter, die in de afgelopen 3 jaar niet hebben plaatsgevonden in de gemeente en die de potentie hebben uit te groeien tot een groot evenement. Kansrijke evenementen kunnen maximaal 3 jaar een subsidie krijgen van maximaal € 10.000. Deze evenementen kennen geen minimaal vereist bezoekersaantal.

Met <1,5 meter> afstand de leukste evenementen

"Evenementen versterken de lokale economie en zorgen voor werkgelegenheid en promotie van de regio Hardenberg", aldus wethouder Jan ten Kate.

"Organisatoren van evenementen zagen dit jaar wellicht hun geliefde evenement niet doorgaan. Of dit volgend jaar wel kan is natuurlijk ernstig de vraag. Daarom dagen we organisatoren uit om een evenement zo aan te passen dat het past binnen de '1,5 meter economie'. Of wellicht in te zetten op een geheel vernieuwend evenement met een verrassend karakter."

Voorbereidingskosten
Afgelopen jaar heeft de gemeente Hardenberg besloten de subsidie voor een evenement niet terug te vorderen als deze voor voorbereidingskosten al was ingezet. In 2021 is dit niet meer mogelijk. De voorbereidingskosten voor events die in 2021 door corona niet doorgaan, worden in principe niet vergoed.

Aanvragen subsidie
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de begroting, bij een maximale score van de toetsingscriteria. Er wordt alleen een subsidie verstrekt als er sprake is van een tekort op de begroting van het evenement.

Voor organisatoren van evenementen is het 'Evenementenkompas 2020-2022' aangepast. Hiermee wil de gemeente organisatoren van evenementen inspireren. Ook biedt het handvaten voor organisatoren. Het aanvragen van de evenementensubsidie kan via het aanvraagformulier.

De gemeente streeft ernaar om uiterlijk in maart 2021 uitsluitsel te geven.

Inspiratiesessie
Stichting Hardenberg Promotie hield afgelopen donderdag een inspiratiesessie voor organisatoren van evenementen. Tijdens de goedbezochte avond kwamen diverse organisatoren naar voren die hun evenement hebben aangepast en mogelijkheden zagen binnen de maatregelen die er zijn.

Organisatoren gingen ook samen in gesprek en ontstonden er mooie ideeën. Deze sessie worden mogelijk wegens succes binnenkort nogmaals herhaald.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.