Opening pilotproject in de wijk Baalder

woensdag 02 september 2020 15:10

De wijk Baalder in Hardenberg bloeit. Dat komt door een proef met het cirkelsgewijs inzaaien van verschillende bloemen- en kruidenmengsels. Deze plek maakt deel uit van een pilot met op meerdere plaatsen dergelijke inzaaiingen, ter bevordering van de biodiversiteit en de bestrijding van de eikenprocessierups.

De gemeente Hardenberg hecht waarde aan biodiversiteit en zet zich actief in om het evenwicht in de natuur te herstellen. Dit doet de gemeente door balans te brengen tussen bodem, water, planten en dieren, en daarmee wordt de biodiversiteit vergroot. De wijk Baalder, onderdeel van een pilotproject, had op 26 augustus de primeur. Naast de groeiende en bloeiende veldjes is hier inmiddels ook een informatiebord neergezet en staat er een kleurrijke picknicktafel. Het maakt het een aantrekkelijk geheel om even bij stil te staan.

Wethouder Gitta Luiten legde aan geïnteresseerden uit wat het doel is van het project, en wat er op andere plaatsen in de gemeente wordt gedaan aan biodiversiteit. Zo zijn er op verschillende plaatsen in de gemeente plukveldjes, werden vorig jaar nestkastjes uitgedeeld en staat er in de wijk Marslanden een Tiny Forest. Een klein bos met verschillende bomen die vogels en insecten aantrekken. Zo’n Tiny Forest kan meer water verwerken, verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt hittestress. En het onderwerp is hiermee nog niet klaar. In de komende jaren wil de gemeente nog meer inzetten op biodiversiteit.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.