Korting op zonnepanelen en omvormer voor omwonenden drijvend zonnepark Balderhaar

maandag 07 september 2020 16:29

De gemeente heeft aan GroenLeven B.V. een vergunning verleend voor een zonnepark op de zandwinplas in Balderhaar. Bij het verlenen van de vergunning is de afspraak gemaakt dat omwonenden van het zonnepark met korting zonnepanelen en een omvormer kunnen aanschaffen.

Met ruim 40.000 zonnepanelen wordt met dit zonnepark stroom opgewekt voor zo’n 5.000 huishoudens. Door de zandwinplas te combineren met zonnepanelen is het inzetten van andere bruikbare grond voor duurzame energie niet nodig. Het drijvende systeem is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Dit draagt bij aan de instandhouding van de ecologie. Ook wordt er voorzien in de bevordering van het onderwaterleven, zoals het bieden van een plaats waar visjes bescherming in kunnen vinden en zich in kunnen vermenigvuldigen.

In het ontwerp van het zonnepark is veel rekening gehouden met landschappelijke inpassing. De zandwinplas is omringd door bos. Door het bijplanten van diverse fruitbomen wordt het zicht op de zonnepanelen beperkt.

Omwonenden van het drijvende zonnepark wonen kunnen meeprofiteren. Zij kunnen met korting zonnepanelen en een omvormer aanschaffen voor de eigen woning. GroenLeven betaalt bij installatie van een zonnesysteem een bedrag 25 euro per paneel en 200 euro voor een omvormer. Voorwaarde is wel dat de eigenaar de installatie aangemeld heeft bij de gemeente Hardenberg.

Inwoners van Kloosterhaar, Bruchterveld en Ebbenbroek en het gedeelte van Bergentheim dat binnen een afstand van 3,5 km van het zonnepark op de zandwinplas in Balderhaar ligt kunnen gebruik maken van dit aanbod. Zij hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen.
Er zijn in totaal 1.000 panelen en 100 omvormers beschikbaar. De korting wordt na installatie uitbetaald door GroenLeven B.V.

De gemeente Hardenberg maakt werk van ambities op het gebied van duurzame energie. De doelstelling van de gemeente Hardenberg op het gebied van duurzame energieopwekking is dat minimaal 30% van het energieverbruik in 2030 duurzaam wordt opgewekt. Het gewenste eindbeeld is natuurlijk een energieneutrale gemeente. Om deze doelstelling te halen, zet de gemeente in op een mix van energieopwekkingsmogelijkheden, met extra aandacht voor wind- en zonne-energie,  restwarmte en biomassa.

Meer informatie staat op www.hardenberg.nl/balderhaar.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.