Tijdelijke omleidingsroutes en scheepvaartstremming door werkzaamheden aan de Loozenophaalbrug

maandag 10 augustus 2020 10:28

De provincie Overijssel voet van augustus tot oktober 2020 werkzaamheden uit aan de Loozenophaalbrug in Loozen. Hierdoor wordt (scheepvaart)verkeer in deze periode omgeleid.

De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de bruginstallatie en het vervangen van kabels en leidingen. Ook wordt het brugdek voorzien van een nieuwe laag verf. De werkzaamheden worden zowel op de brug als vanaf het water uitgevoerd.

Omleidingsroute wegverkeer
In de periode van zaterdag 12 september 2020 tot en met zaterdag 26 september 2020 kan het wegverkeer geen gebruik maken van de Loozenophaalbrug. De omleidingsroutes zijn als volgt:

  • Verkeer van en naar Hardenberg wordt omgeleid via de Burgerkamp, Loozenweg, Westeindigerdijk en Gramsbergerweg/Hardenbergerweg.
  • Verkeer van en naar het centrum van Gramsbergen wordt omgeleid via de Burgerkamp, Kerkenkastweg, Kanaaldijk en Coevorderweg.

Stremmen scheepvaartverkeer
Op donderdag 27 augustus 2020 wordt het scheepvaartverkeer gestremd om een zinker onder het kanaal aan te leggen en om een nieuwe fundering te maken voor de werkplek van de brugbedienaar. Gedurende de overige werkzaamheden kan het scheepvaartverkeer gebruik blijven maken van de Loozenophaalbrug.

Werktijden
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer SPIE. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Tijdens de stremming van het wegverkeer (van zaterdag 12 september tot en met zaterdag 26 september) wordt ook op zaterdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur gewerkt.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.