Convenant bollenteelt opnieuw ondertekend

vrijdag 21 augustus 2020 13:49
Ondertekening van het convenant.

Het convenant bollenteelt heeft in de afgelopen jaren z'n waarde bewezen. In het convenant maken de bollensector, LTO Noord, de Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o. en de gemeente Hardenberg afspraken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de regels die zij daarbij vrijwillig in acht nemen. Het convenant werd in 2014 voor het eerst gesloten. In 2017 is het convenant al eens met een periode van drie jaar verlengd. Vandaag is het convenant opnieuw voor een periode van drie jaar afgesloten.

In het buitengebied van de gemeente Hardenberg worden op verschillende plekken bloembollen geteeld. In 2014 sloten de brancheorganisatie van de bollentelers (KAVB), LTO Noord, de Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o. en de gemeente Hardenberg voor het eerst het 'convenant bollenteelt Harenberg'. Het convenant is mede ondertekend door de meeste telers in de gemeente.

Afspraken
In het convenant is onder andere afgesproken dat de telers hun planten bij bepaalde weersomstandigheden niet bespuiten met gewasbeschermingsmiddelen. Rond gevoelige bestemmingen zoals woonpercelen, scholen, campings en het Nationaal Natuurnetwerk nemen de bollentelers teeltvrije zones in acht. En ook informeren de bollentelers de omwonenden wanneer zij op een perceel bollen gaan telen.

Bij het verlengen van het convenant in 2017 is toegevoegd dat telers de best beschikbare technieken gebruiken om hun teelt zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.

Evaluatie
Het convenant wordt volgens afspraak jaarlijks gezamenlijk geƫvalueerd. Tijdens de laatstgehouden evaluatie is uitgesproken dat alle partijen het erover eens zijn dat het convenant in de afgelopen jaren goed heeft gewerkt.

Het heeft bij de betrokken telers daadwerkelijk geleid tot een gedragsverandering en meer bewustwording van hun omgeving. Ook weet diezelfde omgeving beter de weg te vinden bij vragen en/of opmerkingen, de klachten zijn afgenomen. Daarom hebben de partijen afgesproken om het convenant opnieuw met een periode van drie jaar te verlengen.

Meer samenwerking
In het nieuwe convenant blijft veel bij het oude. De partijen gaan samen verder op de ingeslagen weg. Voor de telers en de omwonenden verandert er in dat opzicht niets.

Nieuw is dat het convenant is aangevuld met een intentieverklaring. Hiermee geven de partijen aan dat zij bereid zijn tot nog meer samenwerking. Deze samenwerking krijgt vorm buiten het convenant om. De partijen willen bijvoorbeeld samen bekijken hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen. Daardoor krijgen ziekten en plagen minder kans en wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geminimaliseerd.

Ondertekening nieuw convenant
Het aangepaste convenant is ondertekend op 21 augustus 2020. Het convenant geldt voor de komende drie jaar en wordt ieder jaar geƫvalueerd.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.