Kavels gebied Havezate Es in Marslanden begin 2021 in de verkoop

donderdag 09 juli 2020 15:27

Het plan voor de bouw van circa 90 vrijstaande woningen op ruime kavels in gebied Havezate Es in de wijk Marslanden is verder uitgewerkt. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf eind juli ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, gaan de kavels begin 2021 in de verkoop.

Wethouder Martijn Breukelman (wonen en ruimtelijke ordening): “De komende jaren is er veel behoefte aan nieuwe woningen in Hardenberg. We zien dat er vooral veel vraag is naar vrijstaande woningen, ook in het duurdere segment. Daar spelen we op in met de uitbreiding van de wijk Marslanden met deelgebied Havezate Es.” Havezate Es ligt ten oosten van de buurtschap Collendoorn en aan de zuidkant van de Havezateweg. In het gebied is ruimte voor circa 90 vrijstaande woningen op ruime kavels. De grootte van de kavels varieert van 600 tot 2.200 vierkante meter. Martijn Breukelman: “Als gemeente geven we de meeste kavels zelf uit. Toekomstige bewoners van Havezate Es kunnen hier het huis van hun dromen ontwerpen en bouwen.” Een ontwikkelaar biedt een vijftal woningen aan een hofje aan. De kopers kunnen meedenken over het soort woningen.

Nieuw bestemmingsplan
Om in dit gebied woningen te kunnen bouwen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Een eerste versie van dit bestemmingsplan lag vanaf eind 2018 tot begin 2019 ter inzage. Ook is toen een inloopbijeenkomst georganiseerd. “Naar aanleiding van de binnengekomen reacties op het voorontwerp van het bestemmingsplan, hebben we het plan op onderdelen aangepast. In het aangepaste plan is nog meer aandacht voor het bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied. Ook hebben we rekening gehouden met de wensen van omwonenden”, vertelt Martijn Breukelman.

Kleine buurtjes in het groen rond de es
In het gebied ligt een lichte verhoging in het landschap: de es. De woningen worden rond deze es in meerdere buurtjes gebouwd. Zo ontstaat een groene open ruimte tussen de woningen. Vanaf de centrale es is veel zicht op het omliggende landschap en er is ruimte voor wandelpaden. Bomen, lanenstructuren en hoogteverschillen blijven behouden. Martijn Breukelman: “Het is de bedoeling dat de woningen in Havezate Es goed passen in de landelijke omgeving, met een boerderijachtig of landhuiskarakter.”

Een prominente plek voor de oorspronkelijke oprijlaan en de oude waterput
In het gebied stond vanaf de 16e eeuw een havezate: Huis Collendoorn. De resten van het vervallen huis zijn begin 20e eeuw gesloopt. De oorspronkelijke oprijlaan naar de havezate is nog in het landschap te herkennen aan de bomenrij. Deze oprijlaan wordt in het aangepaste plan in ere hersteld. Van de havezate rest ook nog een oude waterput. Deze krijgt een centrale plek op de es zodat de put nog beter tot z’n recht komt.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf eind juli ter inzage
De aangepaste versie van het bestemmingsplan is deze week door het college van B&W vastgesteld. Dit ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 30 juli voor zes weken ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, kan het gemeenteraad het bestemmingsplan eind 2020 vaststellen. De kavels gaan dan begin 2021 in de verkoop zodat de bouw van de eerste woningen ook volgende jaar kan starten. Voordat de kavels in de verkoop gaan, organiseert de gemeente nog een kavelinformatieavond voor belangstellenden. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven  kunnen zich melden bij het woonteam van de gemeente Hardenberg: woonteam@hardenberg.nl

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.