“Het sloopbewijs is een prachtige oplossing!”

donderdag 02 juli 2020 09:31

Sinds begin dit jaar kunnen (voormalig) agrarische ondernemers een sloopbewijs krijgen als zij een agrarisch gebouwen willen slopen en niet zelf op hun eigen erf iets terug willen bouwen. Met een sloopbewijs mag onder voorwaarden op bepaalde andere plekken in de gemeente iets worden gebouwd, zoals bijvoorbeeld een woning. Gerard en Esther Stroot uit Bruchterveld maakten als eerste gebruik van de regeling.

 “Wij hadden jarenlang een pluimveebedrijf. Omdat we geen opvolging hebben en wat meer vrijheid willen, hebben besloten om ons bedrijf af te bouwen. Het bedrijf bestaat nog wel, maar de stallen staan al leeg”, vertelt Gerard Stroot (58).

In eerste instantie wilde het echtpaar Stroot gebruik maken van de Rood-voor-Rood-regeling. “We hadden het idee om de stallen te slopen en in plaats daarvan op ons erf een nieuwe woning te bouwen. Hierover waren we al een tijdje in gesprek met de gemeente. Toch bracht de Rood-voor-Rood-regeling ons niet wat wij nodig hadden. We kwamen ook niet goed uit de manier waarop we ons erf in zouden richten. En eigenlijk zaten we er ook niet op te wachten om ons erf te moeten delen met een ander huishouden. Toen hoorden we dat er een nieuwe regeling aan zat te komen met meer mogelijkheden. Dat bood voor ons uitkomst!”

Regeling ‘Erven met kwaliteit’ biedt meer mogelijkheden
Eind januari stelde de gemeenteraad van Hardenberg de beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vast als opvolger van de ‘Rood voor Rood-regeling’. Wethouder Martijn Breukelman: “Met Erven met kwaliteit bieden we agrarische ondernemers veel meer mogelijkheden om een andere invulling te geven aan schuren of stallen die leeg komen te staan. Net als bij de Rood-voor-Rood-regeling kan men ervoor kiezen om op het erf in plaats van de agrarische gebouwen een nieuwe woning te bouwen. Maar ook het bouwen van een bij- of bedrijfsgebouw is een mogelijkheid. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid om in een leegstaande stal of schuur een bedrijf te starten. Ook het sloopbewijs is onderdeel van de nieuwe regeling ‘Erven met kwaliteit’. We willen de ondernemers optimaal ondersteunen en maatwerk bieden. Bovendien behoudt ons buitengebied zo z’n kwaliteit.”

Sloopbewijs voor nieuwbouw op een andere locatie
De gemeente kan een sloopbewijs uitgegeven als een leegstaand agrarisch gebouw nog gesloopt moet worden of maximaal zes maanden geleden gesloopt. Op het sloopbewijs staat het aantal vierkante meters dat gesloopt wordt of al gesloopt is. Martijn Breukelman: “Het sloopbewijs kan ingezet worden op plekken waar niet zomaar nieuw gebouwd mag worden. Hier moet dan de sloop van een ander gebouw tegenover staan. Het aantal vierkante meters op het sloopbewijs, of een deel daarvan, kan dan op een andere plek ingezet worden.”

“Een fantastische oplossing om van de oude stallen af te komen”
Gerard en Esther Stroot hebben besloten hun oude stallen te gaan slopen en de te slopen vierkante meters in te wisselen voor een sloopbewijs. “We gaan de leegstaande stallen slopen waar vroeger het pluimvee in zat. Het gaat om twee stallen van in totaal 1.400 vierkante meter. Hiervoor krijgen we een sloopbewijs dat we kunnen verkopen aan iemand die graag op een andere plek wil bouwen.  Het is voor ons een fantastische oplossing om van de oude stallen af te komen. Want de ervaring leert dat stallen die niet meer gebruikt worden, vanzelf in elkaar zakken. Het is beter om daar iets aan te doen. Dit komt de kwaliteit van de omgeving zeker ten goede!”
Er is al de nodige belangstelling voor het sloopbewijs. “We zijn via de gemeente in contact gekomen met iemand die graag een aantal vierkante meters wil kopen voor het bouwen van een woning. Deze mensen hebben ook al toestemming om te bouwen onder het voorbehoud dat ze een sloopbewijs in bezit hebben. We zijn in gesprek en hopen er snel uit te komen.”

“Voor veel agrariërs een interessante regeling”
Gerard Stroot raadt het andere agrarische ondernemers die ook een leegstaand gebouw willen slopen aan om ook voor een sloopbewijs te kiezen. “Het is natuurlijk een persoonlijke keuze, maar voor ons was dit de perfecte oplossing. We kunnen slopen, hier fijn blijven wonen en we houden onze privacy. Dat was voor ons belangrijk. En we houden de omgeving mooi. Ik denk dat dit voor veel andere agrariërs die stoppen een interessante regeling is. Er is namelijk meer mogelijk dan je denkt. Voor ons is het sloopbewijs in elk geval een prachtige oplossing.”

Informatie over het sloopbewijs en Erven met kwaliteit
Wilt u meer weten over sloopbewijzen en/of de mogelijkheden van Erven met kwaliteit? Kijk dan op www.hardenberg.nl/buitengebied. Of neem direct contact op met Dennis Witteveen door te bellen met 14 0523 of te mailen naar dennis.witteveen@hardenberg.nl.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.