Agrariërs zetten zich in voor akkervogels

vrijdag 03 juli 2020 14:05

Negen agrariërs rondom Kloosterhaar doen dit jaar mee met de akkervogelpilot van Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel. In dit pilotproject onderzoeken het collectief en de agrariërs de eventuele verbeteringen die nodig zijn voor het verbeteren van het leefgebied van de akkervogels. Samen leren is hierbij een doel.

In het landbouwgebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo leven veel akkervogels. In het boerenland komen onder andere veldleeuweriken, kieviten en gele kwikstaarten voor die in dit gebied hun jongen grootbrengen. Aan het begin van het voorjaar zijn langs de randen van de akkers kruidenrijke mengsels ingezaaid en daarmee wordt voor de vogels een veilige en voedselrijke omgeving gecreëerd. Vanaf het late voorjaar staan de granen en typische akkerkruiden, zoals korenbloem en gele ganzenbloem in bloei. Dat is niet alleen mooi voor het oog, maar biedt ook voedsel (insecten) en schuilgelegenheid voor broedende akkervogels.

Samen leren
In het project staat ‘samen leren’ voorop. Op woensdag 1 juli zijn wethouder Alwin te Rietstap, betrokken medewerkers van het Collectief Midden Overijssel en een beleidsmedewerker van de provincie Overijssel het veld ingegaan om te kijken hoe het project verloopt. Onder begeleiding van het Louis Bolk-instituut hebben de deelnemers kennis, ervaringen en ideeën gedeeld. Wethouder Alwin te Rietstap kijkt positief naar dit pilotproject. "Gemeente Hardenberg wil graag in overleg met de boeren over hoe biodiversiteit past binnen hun bedrijfsvoering. De interesse is er in de landbouw volop, maar het is belangrijk om samen te onderzoeken hoe dit praktisch kan. Wij willen graag de samenwerking van alle betrokken ondernemers en organisaties versterken en dit ondersteunen.”

Projectleider Edith Rotman van Collectief Midden Overijssel is blij met de deelname en de betrokkenheid van de agrariërs in dit gebied. “We zijn dit project samen met het gebied aangegaan en krijgen binnen deze pilot de kans om te zien wat er bij komt kijken om akkervogelbeheer in dit gebied een plek te geven. Dat betekent dat we niet alleen aandacht hebben voor het gewas dat hier groeit, maar ook kijken naar de manier waarop boeren de bescherming van akkervogels mee kunnen nemen en welke bijdrage dit levert aan biodiversiteit en de aanwezige akkervogels.” Deelnemende agrariër Weersink: "Vanuit de maatschappij neemt de vraag toe om biodiversiteit op het bedrijf te stimuleren. Door deze pilot krijg ik de kans om dit op een makkelijke manier uit te proberen en bij te dragen aan een beter leefgebied voor akkervogels".

De ontwikkeling van de akkerranden en de wintervoedselveldjes worden dit najaar en deze winter verder gevolgd, waarbij ook gekeken wordt hoe de akkervogels hier gebruik van blijven maken. De pilot wordt met een jaar verlengd om een beter beeld te krijgen van de maatregelen waarbij ook najaarsinzaai van akkerranden meegenomen wordt.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.