Tuinafval: in de groene container

donderdag 11 juni 2020 12:08

Het is verboden om tuinafval te dumpen in de natuur. Doet u dit toch, dan kunt u hiervoor een bekeuring krijgen die kan oplopen tot € 390.

Bij de gemeente komen veel meldingen binnen over tuinafval dat in sloten en bermen en in de gemeentelijke plantsoenen in de woonwijken wordt achtergelaten. Het gaat dan om grond, grasmaaisel en afval van struiken en heggen. Dit mag niet. Een bekeuring voor het dumpen van tuinafval kost al gauw € 390. Tuinafval hoort in de groene container. Daarin kan het iedere twee weken gratis aan de weg worden gezet.

Waarom niet in de natuur?
Tuinafval zorgt dat de duikers in de sloten verstopt raken. Daardoor ontstaat hoog water en dat geeft overlast. Ook  veroorzaakt het gedumpte grasmaaisel stankoverlast.  Biedt daarom uw tuinafval alleen aan in de groene container en gooi het niet in sloten of bermen.

Grof tuinafval
Grof tuinafval kunt u, als inwoner van de gemeente Hardenberg, zes dagen per week gratis inleveren bij ROVA milieubrengstation Bovenveld in Rheezerveen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.