Kavels voor nieuwe woningen in Gramsbergen na de zomer in de verkoop

donderdag 11 juni 2020 07:37

Er worden de komende jaren 150 nieuwe woningen gebouwd in woongebied Garstlanden IV in Gramsbergen. Burgemeester en wethouders leggen het bestemmingsplan voor de bouw van deze woningen nu voor aan de gemeenteraad. Als de raad het bestemmingsplan op 30 juni vaststelt, gaan de eerste kavels in Garstlanden IV na de zomer in de verkoop. In het bestemmingsplan zijn de locaties voor de appartementengebouwen weggelaten. Het plan voor de bouw van appartementen in Garstlanden IV of op een andere plek in Gramsbergen wordt nog nader bekeken.

In woongebied Garstlanden zijn de afgelopen jaren honderden nieuwe woningen gebouwd. Er zijn nu bijna geen kavels meer beschikbaar. Wethouder Martijn Breukelman: "Er is veel vraag naar nieuwe woningen in Gramsbergen. We hebben een lange lijst met belangstellenden voor een kavel of een woning. Een heel aantal mensen op de lijst komt uit Gramsbergen zelf. Daarom hebben we in overleg met Stadsbelang Gramsbergen een plan gemaakt voor de bouw van nieuwe woningen. Zo zorgen we ervoor dat we die woningen bouwen waar behoefte aan is."

Garstlanden IV ligt ten noorden van de bestaande woonwijk en ten zuiden van de Oostermaatsteeg. In dit uitbreidingsgebied is de komende jaren ruimte voor 150 woningen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. De woningen worden niet allemaal tegelijk gebouwd maar in fases. In de eerste fase wordt gebouwd in de oostelijke helft van het gebied.

Appartementengebouwen niet langer onderdeel van het bestemmingsplan
Het ontwerp van het bestemmingsplan dat de bouw van nieuwe woningen mogelijk maakt lag dit voorjaar ter inzage. Omdat er ook vraag is naar koopappartementen voor met name senioren en naar sociale huurappartementen, was in het ontwerp-bestemmingsplan zowel aan de noordwestkant als de noordoostkant een appartementengebouw ingetekend. Omwonenden hebben aangegeven dat zij deze locatie liever op een andere manier ingevuld zien.

Martijn Breukelman: "We willen natuurlijk zo goed mogelijk luisteren naar onze inwoners, maar we willen ook voldoen aan de vraag naar appartementen. Daarom gaan we kijken of er alternatieve plekken zijn in Gramsbergen voor de bouw van appartementen. Als dat lukt, komen er op de plekken waar de appartementencomplexen gepland waren een aantal koopwoningen. Mochten we geen alternatieve plek vinden, dan hopen we in overleg met de omwonenden te komen tot een plan voor appartementengebouwen op de oorspronkelijke plekken."

Veel ruimte voor water, groen en spelen
Gezien de belangstelling voor kavels en woningen wil de gemeente zo snel mogelijk starten met de verkoop van kavels en het bouwrijp maken van de eerste fase van Garstlanden IV. Daarom zijn de locaties voor appartementen in de noordwesthoek en noordoosthoek uit het bestemmingsplan voor Garstlanden IV gehaald. In het bestemmingsplan dat nu aan de raad wordt voorgelegd behouden deze plekken de bestemming 'uit te werken wonen'. Martijn Breukelman: "Zo houden we de vaart erin en kan de bouw van de eerste woningen als het meezit begin 2021 starten."

In het gebied is veel ruimte voor water, groen en spelen. Vanaf de kruising van Het Broekbos – Het Spijk komt richting de Oostermaatsteeg een route voor fietsers, met veel groen. Daarnaast wordt in oost-westelijke richting een weg aangelegd die aansluit op de kruising van de Hoge Esch met de Ooster Esch.

Kavelverkoop start mogelijk al na de zomer
Het bestemmingsplan wordt nu aan de gemeenteraad voor vaststelling aangeboden. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt en het onherroepelijk is geworden, start de kavelverkoop direct na de zomer.

De gemeente geeft een groot deel van de kavels in Garstlanden IV uit. Het gaat in de eerste fase om 21 kavels voor een vrijstaande woning en om 28 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Ontwikkelaar Ter Steege bouwt 8 twee-onder-een-kapwoningen die te koop worden aangeboden. Vechtdal Wonen bouwt 14 rijwoningen voor de sociale huur. Ontwikkelaar Exel bouwt 5 rijwoningen voor de verkoop.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.