Hardenberg blij met bijdrage provincie voor De Spinde

donderdag 25 juni 2020 17:05

De provincie Overijssel draagt 650.000 euro bij aan het omvormen van De Spinde tot aantrekkelijk woongebied. Wethouder Martijn Breukelman: “We zijn blij dat we voor dit mooie plan een aanzienlijke bijdrage van de provincie krijgen. Met dit plan brengen we wonen, werken en vergroening bij elkaar, maken we ons centrum compacter en dragen we een steentje bij aan de klimaatdoelen.”

De provincie Overijssel maakte vandaag bekend de aanvraag van de gemeente Hardenberg voor een bijdrage aan het verbeteren en ontwikkelen van het gebied rond De Spinde in Hardenberg goed te keuren. Voor de uitvoering van dit plan stelt de provincie een bijdrage van 650.000 euro beschikbaar. Naast Hardenberg krijgen ook Enschede, Deventer en Zwolle een bijdrage voor gebiedsontwikkeling in de binnenstad.

De Spinde wordt een gebied waar je prettig kunt wonen en werken
Het gebied rond De Spinde in Hardenberg verandert van een winkelgebied naar een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. Wethouder Martijn Breukelman is blij met de bijdrage van de provincie: “Volgens de provincie geven we met ons plan een flinke impuls aan woningbouw in het centrum. Ook brengen we hiermee meerdere ambities op het gebied van wonen, werken en vergroening bij elkaar. We zijn blij dat we voor dit mooie plan een aanzienlijke bijdrage van de provincie krijgen. Het veranderen van De Spinde zorgt ervoor dat ons winkelcentrum compacter wordt. Dat is nodig omdat het aantal winkels de komende jaren afneemt. Hiermee voorkomen we dus ook leegstand. En het gebied dat we omvormen wordt een stuk aantrekkelijker om te wonen of te werken. Er is al de nodige belangstelling voor de appartementen die in dit gebied gebouwd worden. Tegelijkertijd zorgen we voor meer groen in het gebied. Bijvoorbeeld met groene daken. Dat gaat hitte in warme zomers tegen. Ook nemen we maatregelen om wateroverlast bij hevige regenval tegen te gaan. Zo dragen we ook een steentje bij aan de klimaatdoelen.”

Nieuwe gebouwen en een nieuwe ingang parkeergarage
De gemeente Hardenberg heeft het plan voor het gebied rond De Spinde in Hardenberg samen met de Herstructurering Maatschappij Overijssel gemaakt. De Spinde ligt buiten het zogenaamde ‘kernwinkelgebied’. Winkels verdwijnen uit het gebied. Een aantal panden wordt gesloopt. Op de vrijkomende plekken komen drie nieuwe gebouwen met maatschappelijke/commerciële ruimte op de begane grond en daarboven appartementen. Aan het plein komt een nieuwe ingang voor de parkeergarage onder het gemeentehuis. Zo is het voor bezoekers die hier parkeren gemakkelijker om via De Spinde naar het winkelgebied te wandelen.

Bestemmingsplanprocedure start na de zomer
Het plan is op meerdere momenten gepresenteerd. Naar aanleiding van de reacties van de omgeving is het plan op onderdelen aangepast. Het plan is nu klaar. Het college van B&W werkt de financiële kaders nog verder uit. Om het plan te kunnen uitvoeren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Naar verwachting start de gemeente na de zomer met de bestemmingsplanprocedure.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.