Dit jaar geen voorlopige aanslag toeristenbelasting

dinsdag 02 juni 2020 12:25

De voorlopige aanslag voor de toeristenbelasting blijft dit jaar vanwege de coronacrisis achterwege. De gemeente wil hiermee de ondernemers in de toeristische sector ondersteunen. Er komt begin 2021 wel een definitieve aanslag toeristenbelasting 2020 over het werkelijke aantal overnachtingen. De ondernemers hebben dit bedrag dan al ontvangen van hun gasten.

Aanbieders van overnachtingsmogelijkheden zoals een camping, hotel of vakantiehuis, betalen toeristenbelasting aan de gemeente. De toeristenbelasting wordt door de ondernemer doorberekend aan de gasten. 

Normaal gesproken verstuurt de gemeente in juni een voorlopige aanslag voor de toeristenbelasting. Deze aanslag wordt bepaald op 90% van het aantal overnachtingen in het voorgaande jaar. De voorlopige aanslag moet dan ook worden betaald, omdat de ondernemers het bedrag immers al ontvangen van hun gasten.

De definitieve aanslag wordt normaal gesproken aan het begin van het volgende jaar opgelegd, op basis van het werkelijke aantal overnachtingen. Mogelijk moet de ondernemer dan een klein bedrag bijbetalen of men ontvangt een bedrag terug.

Door de coronamaatregelen konden veel vakantieaccommodaties in de afgelopen periode niet of beperkt open. Door het missen van een deel van het seizoen, ligt het aantal toeristen dat de gemeente Hardenberg dit jaar bezoekt sowieso een stuk lager dan in 2019. Nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld worden kan de toeristische sector in de zomer mogelijk deels opstarten. Toch valt het nu niet goed in te schatten hoeveel overnachtingen er dit seizoen nog plaatsvinden. 

Daarom heeft het college van B&W besloten om voor 2020 geen voorlopige aanslag toeristenbelasting op te leggen. Hiermee wil het college de ondernemers in de toeristensector extra ondersteunen. Eerder besloot het college al ook voor de toeristenbelasting uitstel van betaling mogelijk te maken. 

De definitieve aanslag toeristenbelasting over 2020 wordt nu begin 2021 opgelegd over het werkelijke aantal overnachtingen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.