Werkzaamheden Rheezermaten verlopen voorspoedig

donderdag 14 mei 2020 17:03

De werkzaamheden in het gebied Rheezermaten langs de Vecht bij Hardenberg verlopen voorspoedig. Door het gunstige weer kan er volop worden gegraven.

De afgelopen periode zijn er al twee meanders voor zo'n 85% ontgraven en is er een hoeveelheid van ongeveer 65.000 m3 zand (bijna 3000 vrachtwagens) afgevoerd uit het gebied via de uitweg die is gemaakt op de provinciale weg N343 ter hoogte van de Bandelsteeg.

De komende weken gaan de graafwerkzaamheden verder.

Waardevolle natuur
In het gebied Rheezermaten worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en  ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. Ook worden recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals fiets- en voetpaden en uitkijkpunten.

Lees meer informatie op de website van waterschap Vechtstromen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.