Voedselbank Hardenberg-Ommen biedt tijdelijke voedselpakketten aan

woensdag 27 mei 2020 09:50

De Voedselbank Hardenberg-Ommen biedt inwoners ook tijdelijk de mogelijkheid om voedselpakketten te ontvangen. Bijvoorbeeld als een inwoner of ondernemer tijdelijk minder inkomen heeft.

Voedselbanken rekenen met de landelijk vastgestelde weeknormen: wat heeft iemand per week te besteden aan eten, nadat alle vaste kosten van het inkomen af zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met alle vaste kosten die betaald moeten worden, zoals bijvoorbeeld een telefoonabonnement, kosten voor woon-werkverkeer, kleding en schoolgeld. Wie na aftrek van deze kosten minder dan het (week)normbedrag voor boodschappen over houdt, kan zich aanmelden bij de Voedselbank.

Ook voor inwoners met eigen huis of zaak

Ook iemand met een eigen huis of een eigen zaak, die een aantal weken geen inkomen heeft kan (tijdelijk) naar een voedselbank. De exacte normen staan op de sites van de voedselbanken, u kunt zelf uitrekenen of u in aanmerking komt voor hulp.

Het aantal uitgiftes is de afgelopen tijd gestegen maar Voedselbank Hardenberg-Ommen heeft voldoende vrijwilligers en voedsel om uit te delen. Nieuwe aanmeldingen zijn dan ook welkom.

Informatie
Op www.voedselbank-hardenberg.nl is alle informatie te vinden over wanneer men in aanmerking komt voor hulp. Een screener die hiervoor speciaal is opgeleid en absoluut de privacy bewaakt doet dan een check tijdens een gesprek, zodat men snel terecht kan voor een wekelijks pakket.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.