Onderzoek over ervaringen met AZC Hardenberg in buurten en wijken rond het AZC Hardenberg

dinsdag 12 mei 2020 16:08

Inwoners van buurten en wijken rond het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg ontvangen in deze periode een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek. Het onderzoek is onderdeel van de evaluatie van het AZC Hardenberg. De evaluatie is nodig zodat de gemeenteraad komend najaar een besluit kan nemen over het verlengen of beƫindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg.

Het AZC Hardenberg is sinds oktober 2016 in Hardenberg gevestigd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hier maximaal 700 asielzoekers op. De termijn dat het AZC in Hardenberg gevestigd is, eindigt in oktober 2021. Deze termijn kan na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad eenmalig verlengd worden met maximaal vijf jaar.

Verschillende partijen worden betrokken bij de evaluatie, waaronder direct omwonenden, plaatselijk belangen, vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers.

Uitnodiging om online vragenlijst in te vullen
De gemeente wil ook weten wat de mening over en ervaring met het opvangen van asielzoekers in het AZC Hardenberg is van inwoners van buurten en wijken in de omgeving van het AZC. Inwoners van Heemserveen, Marslanden, Collendoorn, Heemse-Oost/Heemsermars en het centrum van Hardenberg (tot aan de spoorlijn) ontvangen een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Hardenberg. De gemeente neemt de resultaten van het onderzoek mee in de evaluatie.

Op basis van de evaluatie komt het college van B&W met een voorstel aan de gemeenteraad over het verlengen of het beƫindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg. De gemeenteraad neemt in het najaar een besluit.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.