Kredietbank Nederland wordt per 1 juni de nieuwe schulddienstverlener voor de gemeente

woensdag 20 mei 2020 13:30

De gemeente Hardenberg gaat inwoners met geldproblemen intensiever begeleiden. Dit is vastgelegd in het beleidsplan ‘Een eerlijke kans voor iedereen 2020-2024’. Naast de gemeentelijke consulenten schulddienstverlening, gaat ook Kredietbank Nederland daarbij een rol spelen. Wethouder Gitta Luiten en algemeen directeur Hans van der Meulen van Kredietbank Nederland ondertekenden op 19 mei hiervoor een raamovereenkomst voor de komende 3 jaar.

“Geldproblemen ontstaan door heel verschillende oorzaken”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “Soms verliest iemand zijn baan, soms spelen er psychische problemen. Iedere situatie is uniek, je kunt dus niet één aanpak hebben voor al deze verschillende problemen. Daarom is maatwerk zo belangrijk, voor iedere situatie zoeken we naar een oplossing. Kredietbank Nederland kan hierin goed helpen. Zij werken op dezelfde manier en zo kunnen we dus samen meer voor elkaar krijgen voor onze inwoners.”

Werkwijze schulddienstverlening
Schulddienstverlening bestaat uit alle hulp die de gemeente aanbiedt aan inwoners die schulden of betalingsproblemen hebben. Er worden bijvoorbeeld schuldsaneringen opgestart, zodat iemand na drie jaar weer schuldenvrij is. Maar ook wordt budgetbeheer aangeboden om inwoners te ondersteunen bij hun financiële administratie. Welke hulp het beste bij een inwoner past wordt ingeschat door medewerkers van de gemeente Hardenberg. Zij verwijzen door naar Kredietbank Nederland, die de daadwerkelijke oplossing van de schuldensituatie opstart.

Nieuwe schulddienstverlener door aanbesteding
De afgelopen jaren heeft de gemeente de schulddienstverlening uitbesteed aan de Gemeentelijke Kredietbank in Assen. Begin 2020 is er een Europese Aanbesteding gestart en daaruit bleek dat Kredietbank Nederland het beste past bij de hulpverlening van de gemeente Hardenberg. Kredietbank Nederland is een organisatie die werkt zonder winstoogmerk. Het is één van de grootste schulddienstverleners in Nederland en werkt voor 120 gemeenten.

GKB maakt bestaande hulptrajecten af
Hulptrajecten die al door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen zijn opgestart, worden ook door de GKB afgemaakt. Zo hoeven er geen dossiers overgedragen te worden. Als een inwoner zelf graag wil overstappen naar Kredietbank Nederland dan kan dat. Daarvoor kan de inwoner contact opnemen met de gemeente.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.