Gemeente Hardenberg roept inwoners op om mee te denken over mobiliteit

woensdag 20 mei 2020 14:16

De gemeente Hardenberg roept inwoners op om mee te denken over het conceptprogramma mobiliteit. Normaal gesproken wordt hier een inloopavond voor georganiseerd. Vanwege het coronavirus gebeurt dit nu digitaal.

Het programma mobiliteit is een uitgebreid programma waarin de gemeente het beleid op het gebied van verkeer en vervoer wil vastleggen. In dit programma staan de belangrijkste punten over de plannen voor mobiliteit en gaat de gemeente in op wensen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit gaat niet alleen over (snel)wegen en fietspaden, maar ook over trein- en busverbindingen in de gemeente. Ook staat in het plan wat de gemeente het meest belangrijk vindt. Een belangrijk plan, waarbij we de hulp van u als inwoner goed kunnen gebruiken.

Digitaal
Omdat een inloopbijeenkomst nu, door de coronacrisis, niet mogelijk is, zetten we alle informatie op onze website. Als u geen tijd heeft om het hele programma te lezen kunt u hier ook de animatiefilm bekijken. In deze film leggen we in twee minuten de belangrijkste punten van het programma uit. Daarnaast hebben we ook korte filmpjes opgenomen met wethouder Alwin te Rietstap en beleidsmedewerker Sandro Vlug.

De gemeente heeft verschillende belangenorganisaties per e-mail uitgenodigd om te reageren op het programma mobiliteit. Heeft u of uw organisatie geen e-mail ontvangen en wilt u toch meedenken? Dan kunt u terecht op www.hardenberg.nl/mobiliteit. U kunt reageren tot 1 juni 2020.

Wethouder Alwin te Rietstap: “Mobiliteit is altijd in ontwikkeling. We kunnen niet alles, maar willen wel richting geven en goed voor ogen krijgen waar het nu echt om gaat. Zo weten we zeker dat we de juiste dingen oppakken. We vinden leefbaarheid daarbij belangrijk en kijken naar hoe mobiliteit daar nu en in de toekomst aan bij kan dragen. Daarbij hebben we aandacht voor de vraag hoe we veilig en goed onze voorzieningen en werklocaties bereiken, en kijken we speciaal om naar schoolgaande kinderen en mensen die onderweg zijn naar hun werk. Ook regionale bereikbaarheid en welke rol de gemeente Hardenberg hierin speelt willen we blijven verbeteren. We richten ons op verbeteringen op het spoor, zoals de Nedersaksenlijn en stationsomgevingen. We horen graag of dit aansluit bij het beeld dat u heeft, en hopen dat u op deze manier met ons wilt delen wat u hiervan vindt, zodat wij deze kunnen betrekken bij het vaststellen van ons programma.”

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.